Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Czy dodatki pozapłacowe rzeczywiście przyciągają pracowników?

Czy dodatki pozapłacowe rzeczywiście przyciągają pracowników?

W ostatnich latach to korporacje dyktowały politykę dodatków pozapłacowych, ale w szerszej perspektywie zyskał na tym cały rynek. Początkowo na benefity pozapłacowe mogli liczyć jedynie pracownicy umysłowi, przez co urosły one do rangi pożądanego i elitarnego składnika wynagrodzeń. Wraz ze zmianami na rynku, spadkiem wskaźniku bezrobocia i wejściem na rynek nowych pokoleń Polaków wszystko się zmieniło. Dzisiaj każda większa firma oferuje takie benefity, a wiele z dodatków przyjęło się uważać za standard. Spokojnie można powiedzieć, że karta multisport i pakiet medyczny nie wywołują już efektu “wow” i nie zwiększają szans na udaną rekrutację pracowników. Są one bowiem tak powszechne, jak darmowa kawa, czy mydło w firmowej łazience…

Raporty Płacowe manaHR

Krakowska firma manaHR od lat bada rynek wynagrodzeń i politykę płacową przedsiębiorstw. Jej najnowszy Raport Płacowy za styczeń 2020 bierze pod lupę również dodatki oferowane pracownikom różnych szczebli. Kuba Kowalczyk – konsultant w manaHR komentuje wyniki następująco:

Najczęściej przyznawanym dodatkiem pozapłacowym w przypadku pracowników administracyjnych, jak i fizycznych są dopłaty do rozwoju. Warto zwrócić uwagę na to, że w obu tych przypadkach podobna liczba firm oferuje dodatek, ale będzie on inny dla tych dwóch grup. Wynika to z konieczności rozwijania różnych umiejętności. W przypadku stanowisk biurowych mogą to być umiejętności miękkie, obsługa programów komputerowych lub nauka języków obcych. W przypadku stanowisk fizycznych mogą to być szkolenia związane z obsługą specjalistycznych maszyn lub ich programowanie/ustawianie.

Inne popularne dodatki oferowane zarówno pracownikom white, jak i blue collar to dopłaty do pakietów medycznych, ubezpieczeń, kart na zajęcia sportowe. Pomimo tego, o czym wspomnieliśmy wcześniej badanie wykazuje, że oferuje je tylko i aż 50% firm. Twierdzenie, że są one standardem nie jest więc do końca zasadne.

Źródło: manaHR

Siła przyciągania

Jeśli poszukamy różnic w bonusach dla poszczególnych grup pracowniczych, to widać je przede wszystkim w dopłatach do posiłków – te otrzymują przede wszystkim pracownicy fizyczni. Z drugiej strony pracownicy white collar częściej dostają telefon komórkowy lub tablet, czy laptopa.

Czy można powiedzieć, że benefity przyciągają pracowników? I tak, i nie… Te najpopularniejsze są niejako wymagane na poziomie ogłoszenia. Jeśli są jakieś, które szczególnie przyciągają, to będą to raczej te, które wyłamują się ze schematów. Można do nich na przykład zaliczyć członkostwo w stowarzyszeniach i pracownicze plany na zakup akcji.

Dodaj komentarz