Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Polska krajem innowacji

Polska krajem innowacji

Z myślą o udzielaniu wsparcia polskim firmom i generowaniu innowacyjnych rozwiązań, powstała Koalicja Polskich Innowacji. Jej celem jest wprowadzenie realnych i trwałych zmian w obszarze gospodarczym i społecznym.

Cel: innowacja

Spotkanie inauguracyjne KPI, podczas którego przedstawione zostały założenia organizacji, odbyło się 16 kwietnia w Warszawie. Założycielami Koalicji są m.in Konfederacja Lewiatan, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Wardyński i Wspólnicy, Startup Poland i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Działania Koalicji wymierzone są w opracowanie proinnowacyjnych rozwiązań, które aktywnie wspomogą rozwój sektora B+R w Polsce. Dzięki KPI, cała polska gospodarka ma szansę funkcjonować sprawniej.

Polska wśród najlepszych

Jednym z poszczególnych założeń Koalicji Polskich Innowacji jest wyniesienie Polski ponad poziom “średniego rozwoju” i umieszczenie jej obok wysokorozwiniętych krajów. By plan ten stał się rzeczywistością, polskie firmy muszą zacząć myśleć bardziej globalnie oraz podjąć działania nastawione na ekspansję. Innymi słowy, celem jest dotarcie do jak najszerszego grona klientów na całym świecie.

Plan działania

Jak KPI ma zamiar realizować swój plan w praktyce? Do najważniejszych działań należeć będzie m.in. rozwijanie inteligencji rynkowej poprzez stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych, stwarzanie warunków odpowiednich do tworzenia nowych, innowacyjnych firm, a także próby zbliżenia obszaru nauki do świata biznesu. W myśl ostatniego założenia, KPI będzie starała się promować za granicą najmocniejsze strony polskiej nauki. Prócz tego, organizacja ma zamiar wypracować strategie zmian legislacyjnych, mających służyć rozwojowi polskiej gospodarki, a także wspierać budowę największych centrów naukowych, dzięki którym w kraju mogą pojawić się atrakcyjne projekty oraz innowacyjne zagraniczne firmy.

Funkcjonowanie KPI ma opierać się na 4 głównych obszarach tematycznych: współpracy nauki z biznesem, regulacjach prawnych, zarządzaniu IP i komercjalizacji badań i Venture Capital oraz systemach podatkowych w kontekście procesu innowacji.

Dodaj komentarz