Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Podwyżki prognozowane a zrealizowane na przestrzeni lat

Podwyżki prognozowane a zrealizowane na przestrzeni lat

W związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym i rosnącą inflacją pracownicy zaczęli dopominać się o adekwatne podwyżki wynagrodzenia. Aby zapobiec zwiększonej fluktuacji kadr, a jednocześnie zachęcić kandydatów do udziału w procesie rekrutacji pracowników, przedsiębiorcy starają się sprostać ich oczekiwaniom i planują podniesienie płac. Stają przy tym przed trudnym zadaniem, jakim jest prawidłowe oszacowanie wartości podwyżek. Na szczęście z pomocą przychodzą Raporty Płacowe manaHR. Dostarczają one rzetelnych informacji o stawkach oferowanych przez polskie firmy.

Podwyżki zrealizowane a prognozowane – co pokazuje nam historia?

Od wielu lat przeprowadzając cykliczne badania wynagrodzeń, eksperci z manaHR zbierają także dane odnośnie wzrostu płac w polskich firmach. Efektem tych działań są nie tylko wspomniane już Raporty Płacowe, ale również ukazująca się cztery razy w roku Analiza Podwyżek. Dzięki temu możemy przyjrzeć się, jak wyglądała kwestia podnoszenia wynagrodzeń od 2008 do teraz. Szczególnie interesujący wydaje się stosunek podwyżek prognozowanych do tych, które udało się zrealizować. 

Powyższy wykres prezentuje dane o podwyżkach systemowych, tzn. takich, które opracowano dla całego przedsiębiorstwa. Nierzadko ich wysokość ustala się w oparciu np. o wyniki organizacji, staż pracy lub indeksację, czyli dostosowanie do aktualnych cen. Jeśli chodzi o podwyżki planowane, to ich wartość określa się zazwyczaj przy trzeciej, a nawet czwartej edycji Raportu. Wtedy, kiedy zbierze się odpowiednio duża próba deklaracji. Z kolei informacje odnośnie podwyżek zrealizowanych można zaprezentować dopiero po zamknięciu całego roku, więc jak można się domyślić, będzie to najszybciej edycja styczniowa roku kolejnego. 

Z powyższego zestawienia jasno wynika, że wartości podwyżek planowanych i zrealizowanych są z reguły zbliżone. Na wykresie obserwujemy jednak trzy wyróżniające się się okresy: rok 2008, 2010 oraz 2018. Wtedy to realizacje w znaczny sposób przerosły prognozy, przy czym 2008 rok to bezsprzecznie czas najwyższego wzrostu wynagrodzeń. Podobnie możemy zauważyć, że kolejny, 2009 rok, był niekorzystny dla pracowników,kiedy w wyniku kryzysu gospodarczego podwyżki okazały się najniższe. Czy na podstawie przytoczonych danych historycznych da się przewidzieć, jaki będzie rzeczywisty wzrost wynagrodzeń w tym oraz w przyszłym roku?

Niestety w ostatnim czasie trudniej niż kiedykolwiek stawiać prognozy na przyszłość. Niepewność budzi bowiem wciąż trwająca wojna w Ukrainie, widmo kryzysu energetycznego oraz spowolnienie gospodarcze. Nie pozostaje zatem nic innego, jak śledzić na bieżąco kolejne edycje Raportów Płacowych, wraz z aktualizowanymi cztery razy do roku Analizami podwyżek.

Dodaj komentarz