Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Raport Płacowy w służbie rekrutacji

Raport Płacowy w służbie rekrutacji

W procesie rekrutacji należy wziąć pod uwagę nie tylko umiejętności techniczne czy kompetencje miękkie osoby starającej się o pracę w firmie. Innymi czynnikami decyzyjnymi są także dopasowanie kandydata do kultury organizacji, jego oczekiwania finansowe oraz widełki płacowe przewidywane na danym stanowisku. Pozwalają one na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej osoby bez konieczności wychodzenia poza ustalony budżet. 

Ustalanie widełek płacowych

Ustalanie widełek płacowych jest długotrwałym procesem, w którym pod uwagę należy wziąć kilka kluczowych elementów. Na początku konieczne jest ustalenie zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku. Następnie poziomu doświadczenia, wiedzy i umiejętności specjalistycznych kandydatów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji praowników warto zadać sobie również pytanie, czy wśród poszukiwanych osób mogą znaleźć się kandydaci bez doświadczenia czy może stanowisko przewidziane jest dla pracowników od dłuższego czasu zatrudnionych w innych firmach. Tych ostatnich najprawdopodobniej trzeba będzie “przekonać” do zmiany pracy). Kolejnym istotnym czynnikiem jest dostępność pracowników poszukiwanych na dane stanowisko. Czy są to wąsko wyspecjalizowani pracownicy, których trudno pozyskać czy wręcz przeciwnie? I w końcu – jak przedstawiają się średnie płace rynkowe?

Przemyślenia wymagają także kwestie ewentualnych benefitów oraz wyróżników firmy, które mogą przekonać kandydatów do pracy na oferowanym stanowisku nawet za mniejszą stawkę.  

Pełny i rzeczywisty obraz rynku

Sprawdzenie średnich płac na rynku umożliwiają raporty płacowe. W ogólnodostępnej darmowej wersji zawarte są dane wyliczone na podstawie deklarowanych oczekiwań kandydatów. Raporty te tworzone są przez konsultantów agencji rekrutacyjnych. Nie są to analizy dokładne – nie przedstawiają rzeczywistych kwot, jakie wypłacane są pracownikom. W celu zdobycia takiej wiedzy należy sięgnąć specjalistyczne raporty zawierające dane pozyskane bezpośrednio z działów personalnych. Dzięki takim narzędziom możliwe jest uzyskanie pełnego i rzeczywistego obrazu zarobków w Polsce. 

Raporty Płacowe są pomocne w ustalaniu widełek płacowych adekwatnych do aktualnej sytuacji na rynku. W dobie dynamicznych zmian warto sięgać po najnowsze edycje Raportów Płacowych – wówczas zyskuje się pewność, że posiadane informacje nie utraciły ważności. Wiedza o wysokości zarobków na danym stanowisku powinna stanowić dla firmy punkt odniesienia. W zależności od polityki organizacji ustalane widełki mogą różnić się od średniej rynkowej, a w niektórych sytuacjach (np. zwiększonych potrzeb rekrutacyjnych) znacznie je przewyższać. 

Raporty Płacowe przydają się także organizacjom stawiającym swoje pierwsze kroki. Mówi o tym Martyna Ratusznik, konsultantka z firmy manaHR:

Tworzenie siatki płac w nowopowstałym zakładzie pracy jest trudne. Podczas tego procesu należy uwzględnić także specyfikę lokalnego rynku. Firma powinna zaproponować wynagrodzenia na tyle atrakcyjne, aby pracownicy z konkurencyjnych firm zainteresowali się ofertą pracy w naszym zakładzie.

Jawność przede wszystkim

Kandydaci coraz częściej oczekują jawności widełek płacowych określonych już w ogłoszeniu o pracę. Zaspokojenie tych oczekiwań jest pozytywne z punktu widzenia działań employer brandingowych czy wizerunkowych. Dzieje się tak pod jednym warunkiem: proponowane widełki nie mogą znajdować się poniżej średniej rynkowej. Podawanie zaniżonych kwot może działać na szkodę organizacji, czyniąc z niej mało atrakcyjne i niebudzące zaufania miejsce pracy.

Dodaj komentarz