Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Drogi do osiągnięcia sukcesu

Drogi do osiągnięcia sukcesu

Co zrobić, aby osiągnąć sukces? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale tak oczywista, jak się wydaje. Większość z nas jest w stanie z łatwością zidentyfikować najważniejsze czynniki warunkujące sukces w ogólnym ujęciu. Wśród nich wymienić można wytrwałość, cenne znajomości czy życiową odwagę. Ile osób jednak zdaje sobie sprawę, że w dążeniu do sukcesu istotną rolę odgrywają także… codzienne nawyki? 

Różne oblicza sukcesu

Sukces odnieść można na wiele sposobów. Dla niektórych będzie to osiąganie doskonałych wyników w konkretnej dyscyplinie sportowej czy zdobycie upragnionej pozycji zawodowej i atrakcyjnego wynagrodzenia. Dla innych – założenie rodziny, osiągnięcie niezależności finansowej lub poczucie życiowego spełnienia. Choć samo pojęcie sukcesu definiowane jest indywidualnie, istnieje kilka złotych zasad, dzięki którym droga do realizacji wyznaczonych celów może stać się mniej wyboista i znacznie krótsza. 

Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day – mawiał amerykański pisarz i przedsiębiorca Jim Rohn. Myśl ta znajduje odzwierciedlenie w przytaczanych historiach ludzi sukcesu, którzy podkreślają, jak ważne jest dla nich wypracowanie dobrych nawyków ułatwiających nawigację w dynamicznej codzienności. Takimi nawykami stają się przede wszystkim czynności wykonywane w sposób automatyczny i regularny. Które z nich na stałe obecne są w życiu ludzi sukcesu?

Sprecyzowane i realistyczne cele

Swoją drogę do sukcesu warto rozpocząć od wyznaczenia sprecyzowanych i – co najważniejsze – realistycznych celów. Precyzyjne określenie możliwego do zrealizowania celu pozwala z kolei zaplanować sensowne i uporządkowane działania. Takie planowanie opiera się w dużej mierze na starannej selekcji codziennych zadań, które w dalszej perspektywie prowadzą do zdobywania upragnionych osiągnięć, nie ma natomiast nic wspólnego z tworzeniem tzw. spisu “zadań do odhaczenia”. Na tym etapie pomocna może okazać się metoda S.M.A.R.T (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined), dzięki której łatwo zweryfikować, czy wyznaczony cel jest konkretny, mierzalny w kontekście czynienia postępów, osiągalny, możliwy do zrealizowania i określony w czasie. 

Efektywne zarządzanie czasem

Dążeniu do celu sprzyja odpowiednia organizacja dnia, która pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów energetycznych i efektywne zarządzanie czasem. W tym kontekście ważnym i potrzebnym nawykiem jest rozpoczynanie dnia od poświęcenia czasu sprawom najistotniejszym, czyli takim, które mają dla nas największą wartość. Nie chodzi jednak o realizowanie najpilniejszych czy zaległych zadań, lecz o zajęcie się tym, na czym naprawdę chcielibyśmy się skupić. O jakich czynnościach mowa? Na przykład o tych nieustannie odkładanych na bliżej nieokreśloną przyszłość – przeczytaniu interesującej książki, praktyce jogi czy niespiesznej zabawie z dziećmi. 

Zmiana optyki, jak również wypracowanych w przeszłości schematów może wyzwolić w nas potrzebę dalszych modyfikacji obejmujących pozostałe sfery życia. W tym miejscu warto przyjrzeć się swoim nawykom związanym z nocnym odpoczynkiem, budowaniem relacji czy dbaniem o aktywność fizyczną. Godna zainteresowania jest również codzienna praktyka uważności pozwalająca dostrzegać życiowe szanse. To nawyk, dzięki któremu łatwiej jest znaleźć czas na refleksję i analizę sytuacji. 

Wiele dróg do celu

Czy istnieje jeden uniwersalny przepis na sukces? Bez wątpienia nie – dróg do osiągnięcia sukcesu oraz satysfakcji z życia jest tyle, ile ludzi. Nie oznacza to jednak, że nie warto sięgać po narzędzia, które wspierają proces wyznaczania i osiągania celów, jednocześnie wyzwalając chęć do zmiany i poprawy nawyków. Dobór odpowiednich środków ma także fundamentalne znaczenie dla utrzymania wysokiej motywacji i pielęgnowania wspomnianej już wytrwałości. 

Dodaj komentarz