Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Badania satysfakcji pracowników – dlaczego warto?

Badania satysfakcji pracowników – dlaczego warto?

Każda firma funkcjonuje dzięki ludziom w niej zatrudnionym. Jeśli jednak pracownicy nie są odpowiednio zmotywowani, będą zmuszać się do wykonywania swoich obowiązków i, co za tym idzie, jakość ich pracy spadnie. To z kolei, prędzej czy później, sprawi, że zaczną myśleć o zmianie pracodawcy. A, jak wiadomo, nagły wzrost fluktuacji kadr nigdy nie jest czymś pozytywnym dla przedsiębiorstwa. By zapobiegać podobnym sytuacjom, warto regularnie przeprowadzać badania satysfakcji pracowników.

Jak prawidłowo przeprowadzić badanie?

Agata Broś, Senior Project Manager & Development Coordinator w agencji doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources zapytana o badanie satysfakcji, tak odpowiada: 

Badanie satysfakcji najczęściej ma formę anonimowej ankiety, w której to pracownicy mogą odpowiadać na pytania dotyczące atmosfery, tego jak się w niej czują i jakie jest ich samopoczucie w związku ze sposobem działania organizacji. Pracodawca ma dzięki temu dostęp do opinii zespołu na temat przedsiębiorstwa oraz zaangażowania pracowników. Odpowiedzi te z kolei mogą być wskazówką, co do wartości, jakimi kierują się zatrudniane osoby oraz jakie mają wobec nas oczekiwania.

Zastanówmy się zatem, o co warto zapytać swoich pracowników. Najpierw jednak spróbujmy określić, które obszary i jakie informacje są dla nas najistotniejsze. Można też całkowicie zdać się na doradców personalnych, którzy będą przeprowadzać badanie i skorzystać z ich doświadczenia w tym zakresie. Najczęściej zalecają oni poruszenie w ankiecie konkretnych kwestii, a wśród nich: satysfakcja z obejmowanego stanowiska i przypisanych mu obowiązków, zadowolenie z wynagrodzenia, poczucie rozwoju, określenie poziomu stresu, ocena atmosfery w pracy i relacji ze współpracownikami.

Wszystkie wymienione tematy są czynnikami wpływającymi na poczucie satysfakcji, a pominięcie jednego z nich może zaburzyć wyniki badań. Dodatkowo warto również postawić kilka pytań otwartych, które dadzą pracownikowi pole do wyrażenia opinii na temat funkcjonowania firmy. Można np. poprosić o sugestie zmian, które zdaniem badanego spowodowałyby poprawę aktualnego stanu rzeczy. Należy przy tym pamiętać, że miarodajność wyników zależy od regularności badania. W ten sposób dowiemy się np., czy wprowadzone w międzyczasie zmiany, wpłynęły na nastroje personelu. 

Po badaniu

Poprawne przygotowanie i przeprowadzenie ankiety to jednak dopiero połowa sukcesu. Otrzymane wyniki należy bowiem poddać analizie. Celem jest znalezienie tendencji w odpowiedziach, wspólnych punktów, które najczęściej się w nich pojawiają. To pomoże wskazać ewentualny kierunek zmian. Nie można przy tym zapomnieć o feedbacku dla uczestników badania. Podsumowanie wyników, przedstawienie wniosków i planu naprawczego jest konieczne, by pracownicy poczuli, że ich głos jest ważny.

Korzyści z badania

Co zyskuje pracodawca, poświęcając środki na przeprowadzanie badań satysfakcji? Przede wszystkim dowiaduje się, jak wygląda poziom zadowolenia kadr. Po drugie ma szansę odkryć źródło problemów – co, zdaniem pracowników, nie działa jak należy i powoduje ich  frustrację, co można poprawić. Taka diagnoza pozwala z kolei zaplanować zmiany, które usprawnią działanie przedsiębiorstwa. Dążenie do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników przełoży się na wzrost produktywności, a co za tym idzie zwiększenie zysków firmy. 

Dodaj komentarz