Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Awans pracownika a podwyżka wynagrodzenia

Awans pracownika a podwyżka wynagrodzenia

Przełom roku to w wielu przedsiębiorstwach nie tylko czas podsumowań i oceny pracowników, ale również planowania awansów i podwyżek. O rozwoju kariery zawodowej marzy każdy zatrudniony, ale regularne przyznawanie awansów i podnoszenie wynagrodzeń jest też korzystne dla samego pracodawcy. Dlaczego? Jak przebiega proces decyzyjny w tej sprawie i czy pracownik może wpłynąć na swój awans?

Korzyści dla pracodawcy

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który chce przyciągać najlepszych kandydatów na rynku, tworzenie rozbudowanych ścieżek kariery dla swoich pracowników jest koniecznością. Zatrudnione osoby mają wtedy jasność co do wymagań na kolejnych stopniach, których osiągnięcie wiąże się z awansem. Zyskują też dzięki temu poczucie, że pracodawcy zależy na długotrwałej współpracy z nimi. To powoduje z kolei wzrost lojalności w stosunku do firmy. Pracownicy, którzy mają szansę na awans i rozwój, będą bowiem mniej skorzy do poszukiwania nowego zatrudnienia.    

Jeszcze inną korzyścią dla pracodawców wynikającą z dbałości o rozwój kadr, jest możliwość wyłonienia osób z największym potencjałem, które mogłyby w przyszłości przewodzić firmie. Dla takich pracowników tworzy się odrębne programy treningowe obejmujące warsztaty, coaching i mentoring.  

Awans a podwyżka

Kiedy pracownik awansuje, wzrasta jednocześnie poziom jego odpowiedzialności. Zwiększa się zakres jego obowiązków, zostają też wyznaczone nowe trudniejsze cele. W związku z tym powinno też wzrosnąć wynagrodzenie. Nie może jednak to być zwykła podwyżka, gdyż pracownik powinien odczuć rzeczywistą różnicę w zarobkach. Dlatego też większość systemów płacowych jest tak skonstruowanych, że zakłada podwyżki na poziomie 15 % dla osób uzyskujących awans. W przypadku zmiany ścieżki z kariery specjalisty na managerską, wzrost wynagrodzenia może być jeszcze wyższy.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy awans nie niesie ze sobą zmian w zarobkach. Najczęściej spowodowane jest to problemami finansowymi firmy, lub okresem próbnym, gdy pracownik sprawdza się dopiero na swoim nowym stanowisku. Niemniej pracodawca powinien wyjaśnić pracownikowi swoją decyzję, tak, by ten mógł się do niej odnieść.

Nieraz okazuje się bowiem, że zamiast podwyżki, można wynegocjować np. atrakcyjne benefity albo korzystniejsze warunki pracy (nowy sprzęt, szkolenia, home office). 

Warto wyjść z inicjatywą

Jeśli jesteś pracownikiem i zastanawiasz się, kiedy dostaniesz awans, to koniec roku jest najlepszym momentem na rozmowę o tym z szefem. Oczywiście należy się do niej właściwie przygotować. w tym celu warto zebrać jak najwięcej argumentów za tym, że awans po prostu Ci się należy. Wśród nich powinny się znaleźć wszystkie osiągnięcia oraz plan na dalszy rozwój. Pracodawcy, którym zależy na pracownikach, z pewnością docenią podobną inicjatywę i jeśli nie od razu, to w niedługim czasie zwrócą się z własną propozycją awansu.

Dodaj komentarz