Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rynek pracy: Bezrobocie na równi pochyłej

Rynek pracy: Bezrobocie na równi pochyłej

spadek bezrobociaDobre wieści z rynku pracy: Od początku roku stopa bezrobocia utrzymuje tendencję spadkową. W urzędach pracy ubyło bezrobotnych, a firmy chcą dalej zatrudniać. Przed nami okres prac sezonowych i wakacyjnych umów tymczasowych.

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie w maju br. wyniosło 10,8 proc. Jak ocenił szef resortu, minister Władysław Kosiniak-Kamysz jest to skutkiem wielotorowych działań, a stopa bezrobocia może spaść nawet poniżej 10 punktów procentowych.

W kwietniu tego roku stopa bezrobocia wyniosła 11,2 proc., co oznacza, że realnie w ciągu miesiąca 77,9 tys. bezrobotnych znalazło zatrudnienie. Ciekawie dane prezentują się w zestawieniu z sytuacją z poprzedniego roku, kiedy odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach wyniósł aż 12,5 proc.

Warto zaznaczyć, co podkreślał także minister pracy, iż niższe bezrobocie odnotowano w całej Polsce. We wszystkich województwach ubyło osób bez pracy, a największy spadek stopy bezrobocia wyniósł w tych rejonach, w których do tej pory była ona na bardzo wysokim poziomie. W województwie pomorskim bezrobocie spadło o 5,8 proc., w zachodniopomorskim o 5,6 proc., a na Podkarpaciu o 5,4 proc. To oznacza, że tendencja spadkowa dotyczy całego kraju, a nie tylko rozwiniętych regionów z dużymi ośrodkami miejskimi.

Na zmniejszenie bezrobocia ma wpływ także optymizm polskich przedsiębiorców. Jak wynika z raportu „Plany Pracodawców” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska 31 proc. właścicieli firm zamierza w kolejnym półroczu przyjąć do pracy nowe osoby. Podobnie, bo 32 proc. respondentów prognozuje dalszy wzrost gospodarczy. Dla 65 proc, przedsiębiorców kondycja ich firm jest dobra lub bardzo dobra. Widać to także na przykładzie systemów wynagradzania. W minionym półroczu 39 proc. przedsiębiorców podniosła swoim pracownikom pensje. W nadchodzących sześciu miesiącach podwyżki planuje już tylko 18 proc. badanych, ale za to aż 76 proc. zamierza utrzymać płace na tym samym poziomie.

Badanie przeprowadzono na grupie 1000 firm z wykluczeniem mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 10 pracowników, agencji doradztwa personalnego oraz firm, które nie korzystają z usług agencji pracy tymczasowej.

Dodaj komentarz