Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rynek pracy

<strong>Czym jest HR consulting?</strong>

Czym jest HR consulting?

HR consulting to działalność polegająca na świadczeniu kompleksowych usług doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla różnych firm i organizacji. Działalność ta ma na celu zapewnienie wsparcia dla działu HR oraz pomocy w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących pracowników. Jakie obszary…