Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak doceniać pracowników?

Jak doceniać pracowników?

Praca zajmuje nam większość życia. Nic więc dziwnego, że kariera zawodowa jest kluczem do samorealizacji i szczęścia. Z drugiej strony jednak, niepowodzenia na gruncie zawodowym mogą być przyczyną wielu problemów i frustracji. Dlatego z punktu widzenia każdego pracownika ważna jest dobrze skonstruowana ścieżka kariery i możliwość awansów oraz szansa na rozwój i stałe zwiększanie kompetencji. 

Jasna ścieżka kariery

W dobie rynku pracownika, aby przyciągać nowych kandydatów i utrzymać starych pracowników konieczne jest kompleksowe podejście do tematu rozwoju pracowników. Rozbudowane programy ścieżek kariery z wyszczególnionymi stopniami awansu oraz jasne kryteria sprzyjają dobrej atmosferze i satysfakcji pracowników. Dzięki pełnej transparencji zatrudniony zna zasady awansu i ma świadomość jakie umiejętności musi posiąść i czego oczekuje od niego organizacja. Kadry, które nie uderzają głową o sufit rzadziej będą skłonne do zmiany pracy, a ich zadowolenie będzie znacznie wyższe, niż u ludzi pozbawionych perspektyw. 

Programy treningowe

Najlepsze firmy przygotowują specjalne programy treningowe. Dzięki temu w teorii każdy pracownik może objąć w dłuższej perspektywie ważne stanowisko w firmie, a nawet jej przewodzić. Takie programy rozpoczynają się najczęściej od sesji Development Center i pozwalają na analizę mocnych i słabych stron pracownika. Kolejny krok to skrojone na miarę plany treningowe, warsztaty i coaching oraz mentoring.

Awans a wynagrodzenie

Jeśli dojdzie już do awansu, to wiąże się on zawsze ze wzrostem odpowiedzialności i większymi obowiązkami. Za tym powinno iść także zwiększenie wynagrodzenia. Ile zatem powinien otrzymać nowo awansowany pracownik? Praktyka dobrze skonstruowanych siatek płacowych wskazuje, że wzrost powinien wynieść około 15%. Ważne, żeby była to kwota motywująca, większa od standardowej podwyżki okresowej. W przypadku większego skoku, czyli przykładowo awansu ze specjalisty na managera, wzrost wynagrodzenia może być jeszcze większy.

Korzyści powinny być obustronne

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wraz z awansem zarobki pozostają bez zmian. W takiej sytuacji warto dowiedzieć się, co powoduje pracodawcą. Być może jest to rodzaj okresu próbnego, lub chwilowe problemy z finansami w firmie? Jakkolwiek wygląda nasza ścieżka kariery i jakie pod drodze mamy szczeble awansu, najważniejszym jest by pracodawca doceniał pracownika. Tylko wtedy korzystają dwie strony i wszyscy są zadowoleni.

Dodaj komentarz