Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Z kumpla szef – skuteczny proces awansu

Z kumpla szef – skuteczny proces awansu

Awansowanie na team leadera pracownika pochodzącego z danego ma swoje zalety, ale także niesie pewne zagrożenia. W jaki sposób kadra zarządzająca może pomóc świeżo upieczonemu managerowi? Z czego taka osoba powinna zdać sobie świadomość?

Jeśli członek zespołu lub działu w firmie zostaje jego liderem, to znaczy, że jego status w grupie diametralnie się zmienia. Pierwsze chwile nowego przywódcy będą z pewnością dla niego trudne, ale trzeba pamiętać także o pozostałych pracownikach, którzy stracili znajomego, a zyskali nowego szefa.

Jak przygotować awans?

Osoba mianująca nowego kierownika powinna dobrze przygotować taką osobę do nowej funkcji. Manager będzie miał wiele do zrobienia i dla niego awans oznacza ciężko pracę. Warto zastosować kilka wskazówek, które pozwolą ułatwią mu wdrożenie w nowa role:

  1. Przygotować pracownika, który ma zostać awansowany, poinformować o zadaniach i kompetencjach. Warto przeszkolić danego pracownika z technik zarządzania lub zastosować coaching HR.
  2. Przygotować zespół, poinformować o zmianie i uzasadnić, dlaczego to właśnie ten pracownik zasługuje na awans. Zniweluje to poczucie zazdrości u innych członków zespołu

Po stronie managera

Nowy manager musi zdać sobie sprawę, że po awansie jego pozycja w grupie znacznie się zmieni. Ułożenie relacji na początku zajmowania stanowiska jest bardzo ważna w dalszej perspektywie. Niestety trzeba zdać sobie sprawę, że przestajemy być kumplami, z którymi do tej pory śmialiśmy się z szefostwa. Utrzymanie przyjacielskich stosunków jest zalecane, ale relacje kumpelskie będą się odbywały na innym poziomie. Nowy manager musi także ponosić tzw. ryzyko interpersonalne. To cecha każdego przywództwa, gdyż nie wszystkie decyzje lidera są przyjmowane z entuzjazmem. Ważna w kierowaniu zespołem ludzi jest umiejętność obrony własnego stanowiska, podejmowania niepopularnych decyzji i mówienia „nie”. To właśnie jest ryzyko interpersonalne, które trzeba podjąć, by stać się dobrym liderem.

Dodaj komentarz