Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak stworzyć inspirujące środowisko pracy?

Jak stworzyć inspirujące środowisko pracy?

Każdy przedsiębiorca chciałby zostać liderem w swojej branży. Sukces organizacji buduje wiele czynników, jednak najważniejszym z nich są pracujący w niej ludzie. Jeśli są zadowoleni i zmotywowani, oraz łączy ich wspólny cel, wykonują swoje obowiązki lepiej, a ich wydajność wzrasta. To z kolei przekłada się na zyski firmy i otwiera jej drogę do sukcesu. Brzmi jak marzenie? Jest ono osiągalne pod warunkiem, że uda się zbudować odpowiednio inspirujące środowisko pracy.

Badanie kultury organizacyjnej

Zanim zaczniemy tworzyć inspirujące środowisko pracy, warto sprawdzić, jak to wygląda w naszej firmie obecnie. Trafną diagnozę jesteśmy w stanie uzyskać, przeprowadzając badanie kultury organizacji. Ze względu na wysoką złożoność procesu, najlepiej w tym celu skorzystać z usług doświadczonej agencji doradztwa personalnego. Eksperci przede wszystkim dobiorą odpowiednią metodę (ilościową lub jakościową), biorąc pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa, jego rozmiar, profil i cele. Wynikiem badania będzie szczegółowy raport na temat kultury panującej w firmie. Jeśli uznamy, że jej aktualny stan nam odpowiada i jest zgodny z naszą wizją, a środowisko pracy jest wystarczająco inspirujące, możemy spokojnie kontynuować dotychczasowe działania. Z kolei, kiedy dostrzeżemy obszary wymagające poprawy, jesteśmy w stanie wyznaczyć odpowiedni kierunek zmian i zacząć je wprowadzać w życie. Podstawową rolę odegra tutaj lider, dlatego istotnym jest, aby stanowisko to piastowała osoba o odpowiednich kompetencjach.

Rola managera

W tworzeniu inspirującego środowiska pracy i kultury organizacji nastawionej na zaangażowanie istotna jest atmosfera wzajemnego szacunku i dążenia do realizacji wspólnych celów. Pracownicy powinni odczuwać, że mają znaczący wkład w końcowy sukces firmy. Dobry lider docenia swój zespół i potrafi wskazać efekty pracy swoich podwładnych przyczyniające się do rozwoju organizacji. Ważne będzie przy tym indywidualne podejście do każdego pracownika. Mądry manager dostrzega i rozumie, co motywuje, a co stresuje poszczególne osoby, poświęcając czas na poznanie ich potencjału.

Nikogo nie zainspiruje szef, który wiecznie strofuje i poucza. Ludzie będą za to podążać za kimś, kto wskaże im możliwość rozwoju i nauki nowych rzeczy. Jeśli pracownicy mają przestrzeń do dzielenia się swoimi pomysłami i wprowadzania ich w życie, ich zaangażowanie rośnie. I odwrotnie manager, który podcina skrzydła swoim podwładnym, najpierw traci ich zaufanie, potem motywację do pracy, na koniec samych pracowników. A nie ma nic gorszego w dzisiejszych czasach niż nagły wzrost wskaźnika fluktuacji kadr.

Dodaj komentarz