Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak być dobrym liderem

Jak być dobrym liderem

Wiele osób, planując rozwój swojej kariery zawodowej, myśli o objęciu roli lidera zespołu. Jednak aby odpowiednio przygotować się do takiego stanowiska, należy rozwinąć szereg kluczowych kompetencji i umiejętności. Kwestie kompetencji, które powinien posiadać lider w kontekście relacji z zespołem, warto przemyśleć już na etapie rekrutacji managerów. Jak zatem rozpoznać cechy dobrego przywódcy? 

Poznaj swój zespół

Rola lidera jest jedną z najważniejszych ról w strukturze organizacji. Brak porozumienia pomiędzy liderem i członkami podlegającego mu zespołu bywa częstą przyczyną zwiększonej fluktuacji pracowników, a w innych przypadkach – narastającej frustracji i braku satysfakcji z pracy w danej firmie. Dobry lider powinien jak najlepiej poznać swój zespół i na podstawie zdobywanej wiedzy oceniać, jakie są mocne i słabe strony współpracowników oraz jakie cele wyznaczać zarówno całemu zespołowi, jak i poszczególnym jego członkom. Taka strategia ułatwi podział ról między pracownikami i zwiększy efektywność ich działań. Dobry lider powinien także mieć świadomość swoich słabych i mocnych stron – umożliwi mu to ocenę postawy, jaką prezentuje przed zespołem. Osoba przywódcy musi posiadać wiedzę na temat różnych stylów zarządzania, dzięki której trafnie dobierze narzędzia niezbędne do efektywnej współpracy.  

Angażuj i motywuj

Umiejętność motywowania zespołu jest kluczową umiejętnością wymaganą na stanowiskach liderskich. Duże znaczenie ma rozpoznanie potrzeb współpracowników, na podstawie których dobierane są odpowiednie narzędzia motywowania. Dzięki takim działaniom możliwe jest zwiększenie i podtrzymywanie zaangażowania w zespole. Duży wpływ na atmosferę pracy oraz komunikację ma dostarczanie regularnego i jasnego feedbacku, który przedstawia oczekiwania względem członków zespołu, chwali sukcesy oraz zachęca do podejmowania dalszych wysiłków. 

Dbaj o rozwój

Podejmowanie działań rozwojowych i dbanie o rozwój pracowników to kolejny ważny aspekt w pracy lidera. Udział w szkoleniach, zdobywanie certyfikatów, podnoszenie kwalifikacji to tylko niektóre elementy strategii rozwoju zawodowego. Innym istotnym jej komponentem jest planowanie ścieżki rozwoju, które dla każdego członka zespołu przeprowadzane jest pod okiem lidera. Ma ono ogromne znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania i inicjatywy, które z kolei znajdują odzwierciedlenie w jakości wykonywanej pracy. 

Poza wymienionymi cechami duże znaczenie mają również umiejętności związane z organizacją pracy zespołu, wartościową komunikacją czy rozwiązywaniem konfliktów. Inwestycja w rozwój kompetencji liderskich może przynieść wiele korzyści zarówno dla zespołu, jak i całej organizacji.

Dodaj komentarz