Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rekrutacja pracowników wyższego szczebla

Rekrutacja pracowników wyższego szczebla

Pracownik wyższego szczebla to osoba, która odgrywa kluczową dla organizacji rolę, wpływa na jej strategię i wyznacza kierunki działania. Będzie to zatem zarówno dyrektor, jak  i manager, czy lider zespołu. Praca na tych stanowiskach wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a przez to także ze stresem. Dlatego też powinny piastować je doświadczone osoby o odpowiednich kompetencjach. A takich na rynku pracy nigdy nie ma zbyt wiele. Rekrutacja pracowników wyższego szczebla jest więc zawsze wyzwaniem. Jakie trudności czekają na rekruterów i czy istnieją narzędzia, które pomogą je przezwyciężyć?

Rekrutacja pracowników – wyzwania

Niedobór specjalistów na dzisiejszym rynku pracy sprawia, że pozyskanie pracownika zawsze jest trudnym zadaniem. W przypadku rekrutacji managerów jest jeszcze trudniej. 

Pierwszym powodem są wymagania stanowiska. Pracownik wyższego szczebla powinien bowiem posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale także wysokie kompetencje miękkie. Bez umiejętności komunikacyjnych, opanowania, odporności na stres i wielu innych zdolności społecznych ciężko bowiem wyobrazić sobie prawdziwego przywódcę. Kolejną przeszkodą jest to, że z reguły najlepsi kandydaci na stanowisko kierownicze są już zatrudnieni gdzie indziej i mogą nie być zainteresowani zmianą pracy. Z tego też powodu mają wysokie oczekiwania względem potencjalnego nowego pracodawcy.  Rekruterzy muszą zatem dołożyć wielu starań, by w ogóle zachęcić ich do udziału w rekrutacji. Oczywiście taki proces powinien być przeprowadzany na najwyższym poziomie, dlatego do rekrutacji managerów deleguje się najlepszych z najlepszych specjalistów HR.  

Należy również wspomnieć o ryzyku nietrafionej rekrutacji, która w przypadku stanowisk kierowniczych niesie ze sobą ogromne straty. Źle wybrany manager może doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania całej organizacji, np. poprzez utratę kontrahentów, lub zwiększoną fluktuację kadr. A nawet po szybkim rozstaniu z nieodpowiednią osobą, pracodawcę czekają próby naprawienia sytuacji oraz koszty ponownej rekrutacji managera.

Assessment Center na pomoc

Na szczęście istnieje narzędzie, które jak żadne inne pozwala zweryfikować kandydata na stanowisko wyższego szczebla, tak, by uniknąć wspomnianych problemów. Mowa o metodzie Assessment Center. Rekrutacja przy użyciu tej techniki ma formę wielogodzinnej sesji, podczas której kandydaci wykonują różnorodne zadania. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem niezależnych asesorów. Ich rola sprowadza się do obserwacji i poszukiwania u uczestników sesji konkretnych cech, które świadczyłyby o dopasowaniu do stanowiska. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu wspólnie z pracodawcą przygotowywany jest profil z kompetencjami, które będą kluczowe na tym stanowisku, wraz ze szczegółowym opisem każdej cechy. W oparciu o tak przygotowaną matrycę asesorzy oceniają każdego kandydata. Po zakończeniu sesji następuje dyskusja asesorów o uczestnikach i podsumowanie procesu. Wynikiem tego jest wyłonienie osoby, która najbardziej pasuje na dane stanowisko.

O przewadze Assessment Center nad innymi metodami mówi Agata Broś, Senior Project Manager & Development Coordinator w agencji doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources:

Assessment Center to najtrafniejsza metoda diagnozowania kompetencji kandydatów i sprawdzania ich dopasowania do stanowiska. Jest to możliwe, ponieważ sesja jest tak skonstruowana, by kandydaci mogli wykonać podczas niej zadania, z którymi przyjdzie im się mierzyć w rzeczywistości.

Dodaj komentarz