Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Inteligencja emocjonalna – dlaczego jest ważna?

Inteligencja emocjonalna – dlaczego jest ważna?

EQ czyli inteligencja emocjonalna, to zdolność do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami własnymi oraz innych ludzi. Składa się na nią kilka elementów, takich jak samoświadomość, samokontrola oraz szeroko rozumiane umiejętności społeczne. Choć na pierwszy rzut oka takie cechy u pracownika nie wydają się specjalnie istotne, to jednak mają one olbrzymi wpływ na sukcesy na polu zawodowym. Wiedzą o tym pracodawcy, którzy coraz częściej sprawdzają i badają inteligencję emocjonalną w trakcie procesu rekrutacji pracowników.

Pracownicy szczególnie pożądani

Nic dziwnego, że pracodawcy chcą mieć w swoich zespołach osoby o wysokim EQ. Wyróżniają się one empatią, kreatywnością i otwartością na innych. To właśnie tacy pracownicy najlepiej nadają się do pracy w zespole. Nie generują bowiem niepotrzebnych konfliktów i rozumieją, że ich zachowanie ma wpływ na inne osoby. Co za tym idzie, wysoka inteligencja emocjonalna predestynuje pracownika do objęcia pozycji lidera. 

Kobiety vs mężczyźni

Tutaj warto rozprawić się z pewnym stereotypem, który mówi, że to kobiety są bardziej empatyczne i tym samym mają większe EQ. Okazuje się jednak, że poziom inteligencji emocjonalnej jest taki sam u mężczyzn, jak u kobiet. Dlaczego więc mężczyźni częściej piastują w firmach wysokie stanowiska i dostają wyższe wynagrodzenie? Przyczyny możemy upatrywać w tym, że kobiety osiągają wyższe wyniki w empatii i relacjach interpersonalnych, a mężczyźni są bardziej asertywni, pewni siebie i lepiej radzą sobie ze stresem. Taka sytuacja, zdaniem naukowców, wynika z wychowania i wpajania dziewczynkom uległości i bycia miłym.

Pomiar EQ

Czy można skutecznie mierzyć inteligencję emocjonalną podczas rekrutacji? Oddajmy głos Justynie Drabik z Advisory Group TEST Human Resources:

Zatrudniając osoby wykazujące wysoką inteligencję emocjonalną mamy większe szanse na to, że nowy pracownik szybko odnajdzie się w miejscu pracy i będzie w nim odnosił sukcesy. Wobec tego niezwykle ważne jest, by już na etapie rekrutacji pracowników zbadać ten czynnik. Jednym ze sposobów są testy (np. wielokrotnego wyboru). Inną opcją jest zadawanie sprofilowanych na ten cel pytań, np. dotyczących jego poprzednich doświadczeń (jak poradził sobie z konfliktem lub z krytyką skierowaną w jego stronę). Można również przejść przez hipotetyczną sytuację, w której pytamy rozmówcę, jak by się zachował.

Najlepiej w badaniu inteligencji emocjonalnej sprawdza się sesja Assessment Center. Narzędzie to pozwala zbadać, jak kandydat radzi sobie z konkretnymi zadaniami symulującymi pracę na danym stanowisku. Zaobserwowanie pewnych diagnostycznych zachowań pozwala również określić poziom EQ.

Dodaj komentarz