Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Pandemia a poziom absencji – badanie manaHR

Pandemia a poziom absencji – badanie manaHR

Poziom absencji to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących jak funkcjonuje dana firma. Absencja, czyli nieobecność w pracy (zarówno usprawiedliwiona, jak i nie) zawsze stanowi dla pracodawcy mniejszy lub większy problem. Zwolnienia lekarskie, urlopy, wypadki losowe – jakakolwiek by nie była przyczyna absencji, oznacza ona zawsze niewykonanie obowiązków przez danego pracownika.

Badanie manaHR

Eksperci z krakowskiej firmy manaHR na początku tego roku analizowali dane dotyczące wskaźników fluktuacji i absencji z okresu styczeń – grudzień 2020. W badaniu uczestniczyło 231 przedsiębiorstw w przeważającej liczbie z sektora produkcji. Analiza objęła dwa typy nieobecności – ogólną oraz z wykluczeniem absencji związanych z ciążą i opieką rodzicielską. 

Wszystkie dane zostały podzielone również ze względu na stanowisko nieobecnych pracowników. Ogólny wskaźnik absencji wyniósł 9%. Najwięcej nieobecności odnotowała grupa pracowników fizycznych, natomiast najmniej kadra zarządzająca. 

Jak można się domyślić, w związku z wybuchem pandemii Covid-19 w zeszłym roku, wskaźnik absencji automatycznie wzrósł. Rozprzestrzeniające się zakażenia, obowiązkowe kwarantanny sprawiły, że wielu pracowników nie mogło stawić się w pracy, nawet, jeśli byli do niej zdolni. Było to tym bardziej problematyczne, im mniejsze były szanse na wykonywanie pracy zdalnie. Dla lepszego zobrazowania sytuacji warto porównać zebrane dane z tymi z poprzedniego roku.

Agnieszka Pudlik, która pełni rolę Project Managera w manaHR komentuje:

Zgodnie z przewidywaniami ogólny wskaźnik absencji za rok 2020 jest wyższy, niż wskaźnik za rok 2019. Za rok 2019 wynosił on 7%, natomiast za rok 2020 jest na poziomie 9,2% . Nie był to jednak aż tak duży wzrost jak można było się spodziewać. Być może jedną z przyczyn była wprowadzana coraz powszechniej praca zdalna, która mogła mieć wpływ na dane dotyczące pracowników z grupy white collar oraz managementu. Przykładem może być tu porównanie dotyczące branży SSC (gdzie praca w trybie zdalnym jest dość powszechna), z branżą  motoryzacyjną – wzrost ogólnego wskaźnika absencji rok do roku był o wiele niższy w przypadku branży SSC. Analogiczną zależność widać również w zestawieniu firm z sektora usług z produkcją, w której praca w systemie zdalnym lub hybrydowym mogła objąć tylko niewielką liczbę pracowników w organizacji.

Strategie firm w dobie pandemii

Pandemia jeszcze się nie skończyła, a na jesień przewiduje się kolejną falę zachorowań. W związku z tym firmy podejmują działania zaradcze mające ograniczyć wskaźnik absencji. I właśnie o plany i strategie pytali uczestników badania eksperci z manaHR. Podsumowanie wyników i odpowiedzi znajdziemy w suplemencie do kwietniowego Raportu Płacowego “Strategie firm w dobie pandemii”. 

Dodaj komentarz