Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Fluktuacja kadr – najczęstsze przyczyny

Fluktuacja kadr – najczęstsze przyczyny

Zdaje się, że bezpowrotnie minęły już czasy, kiedy znajdując pierwsze zatrudnienie, człowiek pracował w jednym miejscu aż do emerytury. Tak sytuacja naturalna jeszcze dla obecnych 60 – latków jest zupełnie obca przedstawicielom młodszych generacji. Obecny rynek pracy wręcz sprzyja częstym zmianom pracy. Nic dziwnego zatem, że fluktuacja kadr stała się jednym z najważniejszych wskaźników w firmie. Jego znaczny wzrost najczęściej oznacza bowiem problemy. Zdając sobie z tego sprawę, coraz więcej przedsiębiorców monitoruje fluktuację, porównując jej poziom do średniej rynkowej. 

Fluktuacja kadr w badaniu manaHR

W odpowiedzi na potrzeby klientów firma manaHR kolejny raz przeprowadziła badanie fluktuacji i absencji. Wzięło w nim udział 231 uczestników (głównie przedsiębiorstwa produkcyjne), a dane pochodziły z całego 2020 roku, w tym z okresu pandemii. 

W zestawieniu ujęto podział odejść ze względu na decydenta (pracownik lub pracodawca), a także powody decyzji o rozstaniu. Dalsze rozróżnienie bierze pod uwagę kwestie osobiste i te zależne od pracodawcy (np. brak możliwości rozwoju, niskie wynagrodzenie), które wpłynęły na postanowienie pracownika. Z kolei w przypadku, kiedy o odejściu decydował pracodawca wyszczególniono powody indywidualne (np. błędy pracownika) oraz strukturalne (np. zwolnienia grupowe). 

Tak dogłębne i precyzyjne zbadanie tematu umożliwia przedsiębiorcom odniesienie się do sytuacji rynkowej.

Dlaczego pracownicy odchodzą?

Wydawać by się mogło, że w czasie pandemii większa liczba odejść spowodowana została decyzją pracodawcy. Poniższy wykres zaczerpnięty ze wspomnianego badania manaHR pokazuje jak w rzeczywistości procentowo rozkładają się wyniki dotyczące przyczyn rozstania pracowników z firmą:

Jak widać, wbrew założeniom, najwięcej odejść nastąpiło z inicjatywy samych pracowników. W tym przypadku na decyzję wpłynęły w przeważającej mierze powody osobiste. Z kolei, kiedy zwolnienie było efektem postanowienia pracodawcy, chodziło o powody indywidualne. Spodziewanych zwolnień strukturalnych, których przyczyną mogła być pandemia, jest zaś stosunkowo mało. Jeśli do nich dochodziło, to przede wszystkim w przypadku kadry kierowniczej.

Pandemia a rotacja pracowników

Czy można zatem stwierdzić, że pandemia wpłynęła na fluktuację kadr? Patrycja Buczkowska, Konsultantka z manaHR odpowiada:

W związku z niepewną sytuacją mniejsza pula pracowników zdecydowała się na zmianę pracy niż w roku poprzednim. W niewielkim stopniu wzrósł natomiast procent firm, które zdecydowały się zakończyć współpracę z dotychczasowymi pracownikami. Wśród powodów zakończenia współpracy ze strony pracodawcy dominowały te o charakterze indywidualnym, a więc związane z niezadowalającą jakością pracy. Co ciekawe, mniejszy procent firm podjął taką decyzję z powodów strukturalnych, związanych z pandemią czy redukcją zatrudnienia.

Okazuje się więc, że pandemia wpłynęła na fluktuację, ale w inny sposób niż przewidywała większość analityków. Zwolnień strukturalnych było bowiem stosunkowo niewiele, a jednocześnie pracownicy w obawie przed przyszłością mniej byli zainteresowani zmianą pracy niż w poprzednim okresie. 

Dodaj komentarz