Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Absencja pracowników w polskich firmach – analiza za rok 2021

Absencja pracowników w polskich firmach – analiza za rok 2021

Absencja pracowników to jeden z kluczowych wskaźników, dzięki któremu możemy zdiagnozować stan przedsiębiorstwa. Jeśli zaczyna rosnąć, powinniśmy znaleźć przyczynę zwiększonej nieobecności kadr. Być może pracownicy są zbyt obciążeni obowiązkami, lub jakiś inny czynnik negatywnie oddziaływuje na ich zdrowie? Zanim jednak zaczniemy się poważnie niepokoić, przeanalizujmy dane z poprzednich lat. Należy też przyrównać obecny wskaźnik do aktualnych danych rynkowych. Bez właściwego punktu odniesienia trudno będzie bowiem dokonać trafnej diagnozy. Wszak dla niektórych wysoka absencja to już 2%, a dla innych 20%. 

Badanie absencji manaHR

Firma manaHR, która od lat bada wynagrodzenia i wydaje największe Raporty Płacowe, regularnie przeprowadza również analizę absencji w polskich przedsiębiorstwach. Jeśli więc szukamy rzetelnego źródła informacji o sytuacji na rynku, warto sięgnąć właśnie po te opracowania. 

Najnowsze zestawienie dotyczące absencji ukazało się w kwietniu bieżącego roku i obejmuje dane za zeszły rok. W badaniu uczestniczyło 355 firm, z czego aż 71% z sektora produkcyjnego. Analiza odnosi się do dwóch typów absencji – ogólnej i wykluczającej zwolnienia związane z rodzicielstwem (ciąża, macierzyński, ojcowski, wychowawczy).

Wyniki badania

W raporcie manaHR znajdziemy dane dotyczące całego kraju. Podzielono je jednak na typy stanowisk, ponieważ poziom absencji często zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Taki sposób prezentacji wyników w znaczny sposób ułatwia przeprowadzenie interpretacji i dokonanie trafnej diagnozy własnych wskaźników. 

Powyższy wykres, który dotyczy ogólnopolskich danych, jasno pokazuje, jak poziom wskaźnika nieobecności zależy od typu pracy. Najniższa absencja (obu rodzajów) występuje w przypadku managerów. Jak można się domyślić, wynika to głównie z ograniczonych możliwości zastępstwa oraz wysokiego stopnia odpowiedzialności na stanowiskach kierowniczych. Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja w grupie white collar. Obserwujemy tam bowiem największą rozbieżność między dwoma typami absencji. Wyjaśnieniem może być fakt, że ten rodzaj pracy w znacznej mierze wykonują kobiety, zatem zwolnienia związane z rodzicielstwem są częstsze niż w innych grupach. Z kolei najwyższy poziom absencji dotyczy pracowników blue collar. Nikogo nie powinno to jednak dziwić – w końcu praca fizyczna bardziej niż umysłowa wiąże się z wszelkimi urazami i chorobami. Choć oczywiście może być jeszcze wiele innych przyczyn tak licznych nieobecności w tej grupie. 

Ogólny wskaźnik absencji bez podziału na rodzaj wykonywanej pracy wyniósł 9,1%, a dla absencji wykluczającej ciążę i urlopy wychowawcze – 5,8%. Porównując te wyniki z danymi z poprzedniego roku, widzimy, że niewiele się zmieniło. Będzie to dla nas zatem dobry punkt odniesienia. Jeśli w naszej firmie poziom absencji przekroczy powyższe wskazania, powinniśmy zareagować i szybko poszukać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Dodaj komentarz