Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Wsparcie psychologiczne dla pracownika w kryzysie

Wsparcie psychologiczne dla pracownika w kryzysie

Problemy natury psychologicznej są ostatnimi czasy jedną z głównych przyczyn absencji pracowników. Niewątpliwie przyczyniły się do tego pandemia oraz wojna w Ukrainie. Życie w permanentnym stresie prędzej, czy później zaburza równowagę psychiczną każdej osoby. Natychmiast odbija się to zarówno na życiu prywatnym, jak i zawodowym. Czy można pomóc pracownikowi w kryzysie? Nie tylko można, ale nawet trzeba! Najlepiej oferując mu profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Pracownik w kryzysie

Traumatyczne wydarzenia wywołujące kryzys psychologiczny to nie tylko ekstrema takie jak wojna, czy śmierć bliskiej osoby. Do załamania doprowadzić może długotrwałe oddziaływanie czynnika powodującego stres. Tak nieraz działa na przykład mobbing, czy przeciągająca się sprawa rozwodowa. Konsekwencje permanentnego zaburzenia równowagi psychicznej są z reguły bardzo poważne – uzależnienia, zaburzenia lękowe, czy depresja. To, że ktoś przeżywa kryzys da się jednak zauważyć. Zachowuje się bowiem wtedy w sposób odmienny niż zazwyczaj. Czasem przejawem będzie nagła agresja, a czasem zupełna bezradność. Szybkie rozpoznanie problemu oraz umiejętna pomoc okażą się wtedy kluczowe. Tym bardziej, że skutki załamania jednego pracownika odczuwa cały zespół. 

Pracownikowi w kryzysie ciężko skupić się na codziennych obowiązkach, bywa rozkojarzony lub całkiem zdemotywowany. Współpracownicy muszą wtedy najczęściej wyrównać spadek produktywności własnymi siłami. Nierzadko w zespole wybuchają z tego powodu konflikty, co oczywiście zaburza sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Rola pracodawcy

Opisana wyżej sytuacja nie może trwać w nieskończoność, ucierpi bowiem wtedy zarówno osoba w kryzysie, jak i cała firma. Pracodawca powinien brać pod uwagę dobro wszystkich zatrudnionych i odpowiednio szybko zareagować. Z pewnością zwolnienie pracownika z problemem jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Jego stan się tylko pogorszy, a pozostali zatrudnieni mogą stracić zaufanie do organizacji. Co można zatem zrobić? 

Warto zacząć od spotkania z pracownikiem w kryzysie. Otwarta rozmowa, w której okażemy troskę i zainteresowanie pomoże w pierwszej kolejności zdiagnozować problem. Zaoferowanie pomocy musi iść wszakże w parze z porozumieniem w kwestii codziennych zadań, które powinny być wykonywane. Jeśli pracownik nie jest w stanie ich wypełnić, urlop lub zwolnienie lekarskie będzie koniecznością. To jednak jeszcze nie wszystko, co może zrobić pracodawca. W tak trudnej sytuacji z korzyścią dla wszystkich okaże się zwrócenie po pomoc do profesjonalistów.

Wsparcie psychologiczne dla pracowników i coaching kryzysowy

Jeśli nasz pracownik boryka się z kryzysem psychologicznym i chcemy mu pomóc, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług firmy doradztwa personalnego, która oferuje wsparcie psychologiczne. Odbywa się ono w formie konsultacji. Najpierw diagnozuje się problem, a następnie dobiera się odpowiednie metody pomagające wyjść z kryzysu. Niezmiernie istotne jest przy tym indywidualne podejście – każda sytuacja jest bowiem inna. 

Tylko w ten sposób można właściwie ocenić funkcjonowanie danej osoby i należycie ją wesprzeć. Czasami sprawa jest na tyle poważna, że konieczna okazuje się interwencja medyczna. Są także przypadki, kiedy najlepiej sprawdzi się coaching kryzysowy. Nierzadko kryzys oznacza moment przełomowy w życiu człowieka, kiedy może odnaleźć on swoje wewnętrzne siły. Coaching pozwala je wydobyć i przekuć kryzys w pozytywne zmiany w funkcjonowaniu, czy w relacjach z innymi ludźmi. Dzięki temu odzyskanie równowagi psychicznej następuje znacznie szybciej.

Na koniec należy zaznaczyć, że wsparcie psychologiczne nie może być wdrażane na siłę. Pracownik musi wyrazić zgodę i chęć na udział w procesie.

Dodaj komentarz