Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dlaczego i jak dbać o dobrostan psychiczny pracowników?

Dlaczego i jak dbać o dobrostan psychiczny pracowników?

Żadne przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonowało bez pracujących w nim ludzi. Żeby jednak pracownicy chętnie przychodzili do pracy, trzeba należycie o nich zadbać. Nie chodzi przy tym jedynie o kwestie podstawowe, takie jak sprawiedliwe wynagrodzenie, jasna ścieżka kariery, czy możliwości rozwoju. Niezbędne jest również zadbanie o ich dobrostan psychiczny. Dlatego też coraz więcej organizacji, jeśli zachodzi potrzeba, oferuje swoim pracownikom pomoc psychologiczną.

Kryzys pracownika

Jak wiadomo, istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na pogorszenie stanu psychicznego człowieka. W pracy nierzadko musimy się mierzyć bądź to ze stresem, presją otoczenia, bądź rutyną i brakiem satysfakcji. Kryzys nie przychodzi jednak nagle. Z dnia na dzień coraz bardziej może narastać w pracowniku frustracja np. z powodu braku perspektyw na awans, czy podwyżkę. Z reguły pierwszym objawem jest poczucie ciągłego zmęczenia, które przekłada się na stopniowy spadek jakości i szybkości pracy. Zamiast entuzjazmu i energii pojawia się zniechęcenie i brak skupienia. Rosnące niezadowolenie doprowadza do zwiększonej nerwowości. Za tym z kolei idzie niepokój, rezygnacja i brak wiary w siebie. Stąd już blisko do stanów depresyjnych. Pogarszający się stan psychiczny pracownika niszczy oddziałuje także na jego życie prywatne. W parze z tym idzie zwiększona podatność na choroby, a w najgorszym przypadku może nawet dojść do prób samobójczych. Skutki kryzysu, który przechodzi pracownik, dotykają całą organizację. Spadek efektywności i zły nastrój jednej osoby odczuwają bowiem wszyscy współpracownicy. 

Nie zawsze jednak przyczyną kryzysu jest praca. Często problemy w życiu prywatnym przekładają się bowiem na trudności w życiu zawodowym. Niemniej, niezależnie od źródła problemów, pracodawca może i powinien wesprzeć pracownika, oferując mu fachową pomoc psychologiczną.

Pomoc psychologiczna dla zatrudnionych

Idealne oddzielenie sfery prywatnej od zawodowej jest niestety niemożliwe. Dlatego nie tylko rodzina, ale również pracodawca powinien czuwać nad dobrostanem psychicznym pracownika. Świadome tego organizacje już od dłuższego czasu do puli benefitów włączają pomoc psychologiczną dla pracowników, a od wybuchu pandemii popularność tego rozwiązanie wzrosła jeszcze bardziej.

Agata Broś, Project Manager and Development Coordinator z agencji doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources zauważa:

W ramach tego benefitu każda osoba zatrudniona w organizacji może odbyć bezpłatne konsultacje z psychologiem (a nawet podjąć cały proces psychoterapii). Tematy spotkań nie muszą być związane z pracą – mogą dotyczyć każdego aspektu. Przedsiębiorstwo nie wie, który pracownik skorzystał z pomocy oraz na jaki temat rozmawia ze specjalistą. Zagwarantowana jest więc anonimowość dla pracowników. Człowiek nie musi zgłaszać swojemu przełożonemu chęci udziału w sesjach – jest to jego dobrowolna i świadoma decyzja. Kiedy manager widzi, że z pracownikiem dzieje się coś niepokojącego, może oczywiście przypomnieć mu o możliwości wsparcia. Nie może go jednak do tego zmuszać.

Jak jeszcze firma może pomóc?

Ogromną rolę w pomocy pracownikowi w kryzysie odgrywa jego bezpośredni przełożony. To on powinien zauważyć pierwsze oznaki załamania i podjąć kroki zapobiegawcze. Na początek wystarczy rozmowa, w której manager okaże wsparcie i stworzy pracownikowi bezpieczną przestrzeń do dzielenia się rozterkami. Wsłuchanie się w indywidualne potrzeby danej osoby to klucz do odkrycia źródła problemu. Być może propozycja urlopu, lub chwilowego skrócenia wymiaru czasu pracy będzie wystarczającym rozwiązaniem? A może sprawdzi się mentoring lub odciążenie pracownika w codziennych zadaniach? Naprawdę nieraz wystarczy tylko czujność lidera, by zapobiec kryzysowi. 

Organizacje mogą również skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych agencji doradztwa personalnego, które prowadzą wiele programów wsparcia i są w stanie szybko znaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu. 

Dodaj komentarz