Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


 Współpraca w zespole a typ osobowości

 Współpraca w zespole a typ osobowości

Istnieje niewiele zawodów, które nie wymagają kontaktu z innymi ludźmi – klientami, przełożonymi, czy współpracownikami. Stanowcza większość profesji opiera się na pracy zespołowej. Im jednak większa grupa osób, tym większe ryzyko wystąpienia konfliktów. Choć nie ma idealnych zespołów, należy dążyć do minimalizowania napięć i wypracowania najlepszego modelu współpracy. Z pewnością pomoże w tym wiedza o typach osobowości naszych pracowników. Aby to sprawdzić, warto skorzystać ze wsparcia agencji doradztwa personalnego.  

Dlaczego warto wiedzieć, jakimi typami osobowości są pracownicy?

Poznając osobowości członków zespołu, dowiadujemy się, jak jak funkcjonują, działają i myślą. Jeśli mamy taką wiedzę o współpracownikach, rozumiemy ich zachowanie i motywy działania. Wiemy, jakich reakcji możemy spodziewać się w danej sytuacji. To z kolei znacząco wpływa na poprawę komunikacji, buduje wzajemne zaufanie i umacnia relacje w zespole. W ten sposób zyskuje zarówno każdy pracownik, jak i cała firma. 

Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron umożliwia także pracownikowi samodzielny rozwój, a jednocześnie ułatwia managerowi wsparcie tego rozwoju. Bezcenne dla każdej osoby jest również poczucie, że może polegać na kolegach w konkretnych sytuacjach i oferować pomoc, kiedy to oni jej potrzebują. Taka wiedza pomaga dobierać zadania w ten sposób, by wszyscy członkowie zespołu w pełni korzystali ze swego potencjału.

Natomiast, kiedy badanie typu osobowości przeprowadzi się wcześniej, np. podczas rekrutacji pracowników, zyskujemy okazję do dobrania członków zespołu tak, by się wzajemnie uzupełniali. Manager wie wtedy, jak motywować każdego ze swoich podwładnych, jak z nim rozmawiać. Jest w stanie również bardziej świadomie panować nad dynamiką swojego zespołu.

Kolejną, mniej oczywistą, ale istotną korzyścią płynącą z przeprowadzenia badania typów osobowości pracowników jest budowa pozytywnego wizerunku pracodawcy. Zatrudnieni widzą bowiem, że organizacja o nich dba i z chęcią inwestuje w nich pieniądze. A to, jak można się domyślić, znacząco podnosi morale.

Badanie typów osobowości – Insight Discovery

Zdiagnozować typ osobowości można na różne sposoby. Szczególną popularnością cieszy się metoda Insight Discovery. Opiera się ona na typologii osobowości wypracowanej przez C. G. Junga. W skrócie rzecz ujmując, podstawą tej teorii są cztery wymiary Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia i Doznania-Intuicja. Przy ich pomocy można opisać każdego człowieka, korzystając z jednego aspektu z pary. 

Insight Discovery, czerpiąc ze wspomnianej typologii, zakłada, że daną osobę charakteryzuje konkretny „kolor” mówiący o jego zachowaniu. Na podstawie zaś kolorów badanemu przypisywany jest jeden z ośmiu typów osobowości. Oczywiście każdy typ charakteryzuje się innymi cechami. 

Badanie Insight Discovery umożliwia poznanie naszych preferencji, motywacji, naszego sposobu komunikowania oraz tego, w jaki sposób działamy.

ródło: insights.pl

Inteligencja grupowa

Nie od dziś wiadomo, że kluczem do produktywności jest współpraca. Żaden pracownik nie odnajdzie się przecież w zespole, w którym ciągle pojawiają się konflikty. Umiejętność współpracy leży również u podstaw tzw. inteligencji grupowej, która znacząco zwiększa produktywność. Zjawisko to zakłada, że każdy ma wiedzę, ale nikt nie posiada jej w całości. Dlatego też grupa kumulująca zasoby wiedzy i umiejętności wszystkich jej członków pozwala na wypracowanie najlepszych rozwiązań. Pod warunkiem, rzecz jasna, że znajduje się w niej przestrzeń na dyskusje i zdrową rywalizację. 

Dodaj komentarz