Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Assessment Center w rekrutacji managerów wysokiego szczebla

Assessment Center w rekrutacji managerów wysokiego szczebla

W dzisiejszych czasach rekrutacja managerów wysokiego szczebla jest jednym z kluczowych wyzwań dla wielu organizacji. Wyszukanie odpowiedniego kandydata, który będzie mógł pełnić tę rolę z sukcesem, może być trudne. Wymagania dla takiej pozycji są bowiem bardzo wysokie. W takich sytuacjach, wiele firm decyduje się na skorzystanie z pomocy firmy doradztwa personalnego i z metody Assessment Center.

Czym jest Assessment Center?

Assessment Center jest narzędziem, które pozwala na ocenę potencjału i umiejętności kandydatów dla danego stanowiska. To dynamiczne i interaktywne narzędzie. Pozwala na pełne zrozumienie umiejętności, doświadczenia i wartości kandydatów. Uczestnicy są poddawani serii ćwiczeń i testów, które pozwalają na ewaluację ich zachowania i umiejętności w różnych sytuacjach. Narzędzie to nie jest tanie. W przypadku tak ważnej rekrutacji, polecamy jednak jego zastosowanie. Wiele agencji rekrutacyjnych wskazuje, że koszty nietrafionej rekrutacji mogą sięgać dziesiątek tysięcy złotych. Kiedy mówimy jednak o stanowiskach kierowniczych – o dużej odpowiedzialności – będą one jeszcze większe.

Rekrutacja managerów

W przypadku rekrutacji managerów wysokiego szczebla, Assessment Center jest szczególnie przydatne. Pozwala na ocenę kandydatów pod kątem nie tylko ich umiejętności i doświadczenia, ale także zachowania i wartości. Omawiani kandydaci to bowiem liderzy, którzy muszą być w stanie radzić sobie z trudnymi sytuacjami, a także prowadzić zespół do sukcesu. Te umiejętności ciężko jest sprawdzić podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej lub dzięki testom. Inaczej sprawa ma się z praktyką i dlatego właśnie to Assessment Center jest narzędziem, które pozwala na ocenę ich umiejętności miękkich – np. tych związanych z radzeniem sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi.

Zalety wykorzystania Assessment Center w rekrutacji managerów są nie do przecenienia. Przede wszystkim, narzędzie to pozwala na dokładną i obiektywną ocenę kandydatów. Ponadto pozwala ono zobaczyć ich w akcji. Mogą sprawdzić się w sytuacjach, z którymi będą mieć do czynienia na co dzień. To pozwoli i nam, i im na podjęcie przemyślanej decyzji o zatrudnieniu.

Dodaj komentarz