Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Raporty Płacowe manaHR, czyli kompleksowe podejście do tematu zarobków

Raporty Płacowe manaHR, czyli kompleksowe podejście do tematu zarobków

W ciągu roku ukazują się cztery edycje Raportów Płacowych manaHR. Publikowane w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku przedstawiają aktualną sytuację na rynku pracy. Jak można się domyślić dane płacowe opracowane przez specjalistów z manaHR uwzględniają najczęstsze rundy podwyżkowe w roku (okresy, w których spory odsetek firm przyznaje pracownikom podwyżki). Dosatkowo dane zbiera się za każdy ostatni dzień miesiąca, który został objęty raportem. Dzięki temu Raporty Płacowe publikowane co kwartał prezentują najbardziej aktualne dane. 

Rodzaje płac

W Raportach Płacowych sporządzanych przez manaHR uwzględnione zostają trzy rodzaje płac. Są to: miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, miesięczna płaca podstawowa oraz miesięczna płaca całkowita. Czym się od siebie różnią i co składa się na każdą z nich? 

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze to nic innego jak stała, zapisana w umowie zawartej między pracownikiem a firmą, stawka. Jest ona podstawą wynagrodzenia osoby zatrudnionej na określonym stanowisku. 

W skład miesięcznej płacy podstawowej wchodzą natomiast miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki stałe. Dodatki stałe, podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze, przypisane są do danego stanowiska i wypłacane w sposób regularny. Dodatki określone w kodeksie pracy przyznaje się za pracę w nadgodzinach, pracę zmianową lub w szczególnych okolicznościach czy warunkach szkodliwych dla zdrowia. Posiadanie konkretnych kompetencji oraz znajomość języka obcego na wysokim poziomie również może uprawniać pracownika do otrzymywania tego rodzaju dodatków. 

Z kolei miesięczna płaca całkowita zawiera w sobie płacę podstawową oraz dodatki zmienne. Czym jest ten element wynagrodzenia? Dodatki zmienne uzależnia się od efektywności pracownika oraz osiąganych wyników. Przyznaje się je za zrealizowanie wyznaczonych targetów lub wygenerowanie zysków. Za dodatki zmienne uznaje się także nagrody za szczególne zasługi dla firmy lub frekwencję. 

Na co zwrócić uwagę

Porównując wynagrodzenia przedstawione w Raportach Płacowych, warto zwracać uwagę zarówno na rodzaj płacy, jak i okres, z którego zebrane zostały dane. Dzięki temu zyskamy pełne spojrzenie na zmiany w wysokości wynagrodzeń na przestrzeni roku. Kompleksowe ujęcie tematu pozwala także mieć świadomość zależności, które decydują o ostatecznej wysokości wynagrodzeń na analizowanych stanowiskach. 

Dodaj komentarz