Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Sektor motoryzacyjny – jak wypada na tle innych branż?

Sektor motoryzacyjny – jak wypada na tle innych branż?

Sektor motoryzacyjny w Polsce w ostatnich latach mierzył się z trudnościami. Zaczęło się od pandemii, która mocno zmniejszyła popyt na nowe samochody. Kolejnym problemem były braki w dostępności mikroprocesorów. W zeszłym roku przyszedł natomiast kryzys wywołany wojną za naszą wschodnią granicą. Obecnie mocno w planach przedsiębiorców miesza wysoka inflacja panująca w wielu krajach. Powoduje to niechęć ludzi do wydawania pieniędzy na nowe samochody. Dziś chcielibyśmy zastanowić się, czy te czynniki odbiły się na wynagrodzeniach oferowanych w tym sektorze.

Raporty Płacowe manaHR

Dane do naszych rozważań oprzeć chcemy o sprawdzone i rzetelne źródła. W związku z tym korzystamy z Raportów Płacowych oferowanych przez firmę manaHR. Od wielu lat zbiera ona informacje na temat wynagrodzeń, analizuje je i następnie cztery razy w roku publikuje wyniki. Raporty manaHR oddają rzeczywisty poziom wynagrodzeń na rynku. Oparte są bowiem na danych pochodzących bezpośrednio z działów personalnych firm biorących udział w badaniu. Sektor motoryzacyjny ma nawet swój własny, dedykowany raport wynagrodzeń.

Czy sektor motoryzacyjny płaci więcej niż inne branże?

Tak jak wspomnieliśmy, chcielibyśmy wraz z Wami zastanowić się, jakie zarobki obecnie oferowane są w sektorze moto. Jak prezentują się one w porównaniu do innych obszarów polskiej gospodarki. Poniżej prezentujemy grafikę dotyczącą tego tematu. Analiza pochodzi z Raportu Płacowego dla sektora motoryzacyjnego (edycja kwiecień 2023) wydanego przez manaHR.

Pierwsze, co rzuca się nam w oczy, to fakt, że wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej są wyższe we wszystkich pokazanych stanowiskach. Warto zwrócić tutaj uwagę na pozycję Kierownika oraz Specjalisty, gdzie różnica ta jest największa. Jedną z przyczyn aż tak znaczącej różnicy może być trudność w pozyskaniu wysokiej klasy specjalistów oraz kierowników znających się na tej branży.

W przypadku stanowisk blue collar różnica nie jest już aż tak duża. My widzimy tutaj co najmniej dwa powody tego stanu rzeczy. Pierwszy może wynikać z działań podjętych przez przedsiębiorców z innych sektorów, którzy postanowili podwyższyć wynagrodzenia swoich ludzi, tak by dorównać konkurencji. Druga przyczyna to wpływ wzrostu płacy minimalnej, który dotyczy głównie wynagrodzeń pracowników fizycznych. Wobec czego jej rezultatem może być zrównanie się stawek pracowników blue collar we wszystkich branżach. Prowadząc nasze rozważania, należy też pamiętać, że dane, które przedstawiamy, odnoszą się do płacy całkowitej. Nie można więc wykluczyć, że niektóre firmy z branży motoryzacyjnej mogły zdecydować się na redukcję zmiennej części wynagrodzenia w celu przeciwdziałania trudnościom na rynku.

Aby jeszcze bardziej pogłębić nasze dociekania na temat wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej w porównaniu do innych sektorów, mamy dla Was kolejne ciekawe dane. Porównajmy, jak wygląda różnica w płacy dla tej branży i wszystkich branż na rynku dla trzech stanowisk: Mechanika, Inżyniera procesu/Technologa produkcji i Kierownika ds. produkcji.

Największą różnicę w płacy (na korzyść branży moto) widzimy dla Kierownika ds. produkcji. Najmniejsza dotyczy Mechanika (niecałe 200 PLN brutto). Potwierdza to więc nam dane prezentowane wcześniej. Warto tutaj pamiętać, że płaca może wyglądać inaczej, kiedy będziemy patrzeć np. na konkretne poziomy lub gdy uściślimy nasze porównania do regionów albo nawet mikroregionów. Na pewno jednak możemy stwierdzić, że wynagrodzenia w sektorze motoryzacyjnym są wyższe niż w innych branżach.

Podwyżki w branży motoryzacyjnej w 2022 i 2023 roku

Istotną kwestią przy wynagrodzeniach są oczywiście podwyżki. Również i tutaj postanowiliśmy oprzeć naszą analizę na danych przygotowanych przez manaHR. Dzięki nim wiemy, że w ubiegłym roku uczestnicy badania wynagrodzeń byli raczej ostrożni w przypadku decyzji o podwyżkach. Wielu z nich czekało, aż pojawią się dane rynkowe, by sprawdzić, czy i na jakie podwyżki decydowały się inne firmy. W przypadku branży motoryzacyjnej pierwsze prognozy na rok 2022 wskazywały, że podwyżki systemowe wyniosą 5,1%. Jednak koniec roku pokazał, że ostatecznie podwyżki systemowe w branży osiągnęły poziom 6,9%. Co ciekawe, przyznane podwyżki w sektorze moto były o 0,7 punktu procentowego niższe w porównaniu do tych w innych branżach.

Jak jednak sprawa ma się z 2023 rokiem? Pierwsze prognozy firma manaHR przedstawiła już w styczniu. Wskazywały nam one, że planowane podwyżki systemowe w omawianej dziś branży wyniosą 8,2%. Również i w tym roku możliwe jest zatem utrzymanie trendu o nieco niższych podwyżkach w tym sektorze. Średnie wzrosty wynagrodzeń dla wszystkich Uczestników badania manaHR wyniosły 8,8%.

Dodaj komentarz