Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Analiza wynagrodzeń – kiedy, po co i jak?

Analiza wynagrodzeń – kiedy, po co i jak?

Jednym z istotniejszych aspektów polityki personalnej jest wynagradzanie pracowników. Ciężko byłoby jednak stworzyć tabelę stawek adekwatnych do sytuacji rynkowej, bez wcześniejszego przeprowadzenia analizy wynagrodzeń. O ile problem w zasadzie nie istnieje w przypadku mikroprzedsiębiorstw, to pojawia się, kiedy organizacja zaczyna się rozrastać. Wtedy to właściwe opisanie stanowisk pracy i określenie dla nich widełek płacowych stają się koniecznością. W przeciwnym razie niemożliwe będzie opracowanie sprawiedliwego systemu wynagradzania. Skorzystanie z analizy wynagrodzeń to zatem jedyna opcja. Dzięki niej porównamy nasze płace z rynkowymi i zaczniemy nimi sprawnie zarządzać. Kiedy jeszcze przydaje się analiza wynagrodzeń?

Rekrutacja i utrzymanie pracowników

Wskaźnik fluktuacji kadr to bardzo istotny parametr obrazujący kondycję przedsiębiorstwa. Jego wzrost jest jednoznaczny bowiem ze wzrostem kosztów rekrutacji pracowników i ich wdrożenia. Wzmożona rotacja oddziałuje również na atmosferę panującą w organizacji i powodować może obniżenie motywacji, a w dalszej konsekwencji jeszcze większą falę zwolnień. 

Fluktuacja pracowników

Spora liczba pracodawców upatruje przyczyny zwiększonej fluktuacji w wynagrodzeniach. Oczywiście może tak być, ale wcale nie musi. Przed rozpoczęciem analizy wynagrodzeń, warto zatem przeprowadzić exit interview. Z rozmów końcowych da się wyciągnąć naprawdę wiele wniosków. Na ich podstawie powinno się budować plan naprawczy, by zapobiec kolejnym odejściom. Należy również pamiętać, że na rotację może wpływać już sam proces rekrutacji. Jeśli bowiem zatrudniamy osoby, których umiejętności niekoniecznie odpowiadają potrzebom stanowiska albo które nie końca pasują do kultury naszej organizacji, nie dziwmy się, że szybko zmieniają pracę. W takim przypadku warto zweryfikować adekwatność zastosowanych metod rekrutacji. Nie znalazłszy innych (równie istotnych) przyczyn zwiększonej fluktuacji, przechodzimy do analizy wynagrodzeń.

Raport raportowi nierówny

Wpływ systemu wynagradzania na rekrutację czy wskaźnik fluktuacji jest ogromny. Oferując kandydatom i pracownikom płace niższe od średniej rynkowej, w zasadzie sami oddajemy ich konkurencji. Ustalenie zatem właściwych widełek płacowych powinno być naszym kredo w strategii personalnej. Nie zrobimy tego jednak bez solidnej analizy wynagrodzeń. Ważny jest przy tym wybór odpowiedniego źródła danych. Ogólnie dostępne darmowe raporty płacowe nie będą dobrym rozwiązaniem, gdyż powstają w oparciu o ankiety pracownicze. Łatwo się domyślić, że informacje o zarobkach w nich zawarte, często mają się nijak do rzeczywistości. Jeśli chcemy wiarygodnej analizy i porównania naszych płac do rynku, warto sięgnąć po profesjonalny raport wynagrodzeń opracowany przez wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmę. Tylko wtedy mamy pewność, że otrzymujemy aktualne dane pochodzące bezpośrednio z działów personalnych przedsiębiorstw i tylko wtedy uda nam się ustalić konkurencyjny poziom wynagrodzeń.

Przykładem takiego rzetelnego opracowania są Raporty Płacowe tworzone przez specjalistów z firmy manaHR. Poniżej prezentujemy przygotowane przez nich zestawienie:

Analiza Firma vs. Rynek manaHR dla przykladowych stanowisk fizycznych:

źródło: manaHR

Od razu można dostrzec, że dobrze przygotowana analiza wynagrodzeń jest przejrzysta i czytelna. Pozwala w zasadzie od “pierwszego spojrzenia” wydobyć wszystkie potrzebne informacje. W powyższym przykładzie dane o średniej płacy na konkretnym stanowisku od razu możemy porównać do wynagrodzenia rynkowego. 

Raporty Płacowe manaHR umożliwiają nie tylko dokładne zbadanie sytuacji w naszej organizacji, ale też pomagają dopasować strategię do wymogów określonego rynku.

Dodaj komentarz