Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Plany firm w związku z pandemią

Plany firm w związku z pandemią

Najnowszą edycję Raportów Płacowych przygotowanych przez firmę manaHR uzupełniono o suplement “Strategie firm w dobie pandemii”. Analiza danych pochodzących z 283 organizacji pozwoliła przedstawić działania, które firmy podjęły w pierwszej połowie roku oraz od lipca 2020. 

Jakie działania planują przedsiębiorstwa?

W pierwszych tygodniach od ogłoszenia stanu epidemii większość firm zdecydowała się na natychmiastowe wdrożenie działań. Niewielka część przedsiębiorstw odłożyła jednak tę decyzję w czasie. Ich strategię przedstawia poniższe zestawienie. 

Z danych zebranych od Uczestników badania Raport Płacowy w edycji Lipiec 2020 wynika, że jedynie 1% badanych rozważa obniżenie wynagrodzenia zasadniczego. 2% z nich bierze pod uwagę także zmniejszenie wymiaru czasu pracy, a 3% – przestój ekonomiczny. Choć firmy niechętnie decydują się na zmniejszenie podstawy wynagrodzenia określonej w umowie, inaczej postępują w przypadku dodatków płacowych. 6% organizacji zastanawia się nad ich obniżeniem, a 4% nad całkowitym ich zniesieniem. Marta Kołodziejczyk z manaHR komentuje: 

W przypadku składników wynagrodzeń, jakie firmy planują obniżyć lub/i zlikwidować, najczęściej wymieniana była premia świąteczna – wskazało ją bowiem około 1/4 firm.  Plany mogą dotyczyć wypłacanej pod koniec 2020 roku premii z okazji świąt Bożego Narodzenia – jeśli zostanie ona zlikwidowana albo obniżona, to ta decyzja będzie dotyczyła całego przedsiębiorstwa (bez względu na poziom zaszeregowania pracowników w strukturze organizacyjnej). 

Ponadto 2% przedsiębiorstw bierze pod uwagę rezygnację z benefitów pracowniczych, takich jak karta sportowa lub prywatna opieka medyczna. Co ciekawe, 1% firm deklaruje chęć wprowadzenia nowych dodatków płacowych. Mają być one formą rekompensaty za niedogodności spowodowane stanem epidemii, np. brak dostępu do szatni lub stołówki w miejscu pracy, konieczność pracy z biura lub brak możliwości dojazdu. 

W których sektorach zwolnienia?

W dobie ogólnoświatowego kryzysu organizacje rozważają także zwolnienia. Aż 11% Badanych deklaruje wprowadzenie redukcji zatrudnienia. Są to jednak firmy, które w pierwszej połowie roku powstrzymały się od podjęcia tak drastycznych kroków, rezygnując jedynie z rekrutacji pracowników. Z zebranych danych wynika, że 19% firm przyjmujących taką strategię pochodzi z branży logistycznej. 14% z motoryzacyjnej/lotniczej. Ze względu na zamknięcie granic i wprowadzenie restrykcji dotyczących transportu, oba sektory są jednymi z najbardziej poszkodowanych przez pandemię. Budownictwo oraz przemysł maszynowy i metalurgiczny to 13% firm, branża FMCG – 9%, SSC/BPO – 6%. Elektrotechnika jest branżą, w której tylko 4% firm rozważa zwolnienia pracowników.  

Najpierw rzetelna analiza, potem działanie

Rok 2020 postawił przed firmami wiele wyzwań. Zmagania z kryzysem potrwają jeszcze wiele miesięcy, stąd ogromne znaczenie dla przyszłości organizacji ma obranie właściwej strategii działania. Jest to możliwe dzięki rzetelnym analizom danych opisujących obecny rynek pracy. Aktualną wiedzę zapewnią Raporty Płacowe i publikowane wraz z nimi suplementy. 

Dodaj komentarz