Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Produkcyjny Raport Płacowy edycja październik 2020 dostępny!

Produkcyjny Raport Płacowy edycja październik 2020 dostępny!

Firma manaHR udostępniła kolejną, październikową edycję swojego raportu płacowego. Mimo trudnego okresu pandemii aż 700 przedsiębiorstw wzięło udział w badaniu, co pozwoliło na stworzenie kompleksowej analizy płac w Polsce. Obecna wersja zawiera raport ogólnopolski oraz raporty specjalistyczne. 

Wszystkie stanowiska z branży w jednym miejscu

Na szczególną uwagę w tym zestawieniu zasługuje Produkcyjny Raport Płacowy omawiający 325 stanowisk występujących w zakładach produkcyjnych jak np. elektromechanik, liniowy kontroler jakości, operator produkcji. Poza zawodami związanymi bezpośrednio z produkcją, ujęto także działy wsparcia: dział rekrutacji pracowników, księgowość, sprzedaż, administracja. Taka strategia przedstawienia danych zapewnia możliwość przekrojowego porównania średnich zarobków w przedsiębiorstwie, bez potrzeby odwoływania się do innych źródeł.

Raport umożliwiający dokładną analizę

Dla większej przejrzystości Raportu dane pogrupowano według poziomów stanowisk. Dany poziom determinują takie czynniki jak staż pracy, złożoność i trudność wykonywanych zadań oraz zakres odpowiedzialności. Takie ułożenie zapewnia łatwą analizę płac w firmie bez ryzyka mieszania stanowisk dla początkujących z tymi dla specjalistów. 

Oprócz tego w ramach październikowej edycji Raportu Płacowego dane są dostępne także ze względu na wielkość obrotu, zatrudnienia, kapitał, branżę oraz województwo. 

Dlaczego duże firmy chętniej sięgają po raporty?

Omawiany raport jest użytecznym narzędziem dla każdego typu przedsiębiorstwa jednak wg statystyk manaHR największą grupę odbiorców stanowią duże organizacje. Powodem tego jest wyższy poziom specjalizacji stanowisk pracy, co czyni porównanie z innymi dużymi podmiotami o wiele prostszym zadaniem. Przedsiębiorstwa o mniej rozbudowanej strukturze mogą napotkać problem z określeniem pozycji do porównania ze względu na szersze zakresy obowiązków w swoim systemie. Dodatkowo duża organizacja znacznie bardziej odczuwa ciężar finansowy wszelkich zmian w wynagrodzeniach, stąd głębsza analiza i porównanie z rynkiem jest wymagana. 

Raport przydatny w czasie pandemii

Coraz większy popyt na wykwalifikowanych pracowników, także w branży produkcyjnego odbił się na szybkim tempie wzrostu płac. Zbudowało to oczekiwanie częsty podwyżek wśród pracowników, jednak skutki pandemii dają się we znaki wielu firmom. W takim czasie korzystanie z Raportu Płacowego wydaje się jeszcze bardziej uzasadniony, by wiedzieć jak sytuacja rysuje się na rynku. Pozwoli to na dostosowanie własnej strategii płacowej w przedsiębiorstwie.  

Dodaj komentarz