Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak motywować pracowników – 7 sposobów

Jak motywować pracowników – 7 sposobów

Zmotywowani pracownicy to siła napędowa i zarazem klucz do sukcesu każdej organizacji. Poziom motywacji znajduje bowiem odzwierciedlenie w poziomie zaangażowania oraz stopniu efektywności pracowników. Jak dobrać odpowiednie narzędzia motywacyjne? Czym się kierować przy ich wyborze? 

Sposobów na zwiększenie poziomu motywacji jest wiele, jednak, aby działania te przyniosły oczekiwane rezultaty, należy dopasować je do potrzeb pracowników. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. 

Poczucie stabilizacji

Pracownicy, dla których kluczową rolę w środowisku pracy odgrywa stabilność, najlepiej czują się, pracując w niezmiennych i przewidywalnych warunkach. W ich przypadku czynnikami motywującymi będą ugruntowana pozycja firmy na rynku pracy. Tak samo zresztą jak sprawna i przejrzysta komunikacja z przełożonymi, w tym regularnie otrzymywany feedback. Będzie liczyło się również stabilne wynagrodzenie wypłacane na czas. 

Integracja zespołu

Osoby ceniące sobie dobre, budujące relacje oraz życzliwą atmosferę lubią współpracę i działania zespołowe. Dla zwiększenia motywacji tych pracowników warto zadbać o integrację w zespołach. Na przykład poprzez organizowanie firmowych wyjazdów i wydarzeń, zapewnienie pracownikom kanałów komunikacji, umożliwienie wspólnej pracy nad projektami. Pomoże również przygotowanie odpowiedniego zaplecza, dzięki któremu pracownicy mogliby utrzymywać kontakt w czasie przerw od obowiązków.  

Feedeback

Dla pracowników nastawionych na osiąganie wyznaczonych celów i koncentrujących się mocno na wynikach ważne jest poczucie efektywności i sprawczości. W przypadku tych osób skutecznym czynnikiem motywacyjnym będzie dostrzeganie ich wysiłku i wkładu pracy. Nie obędzie się również bez pozytywnego feedbacku oraz nagradzania za efektywność. 

Odpowiedzialność

Osoby o cechach przywódczych najczęściej realizują się na stanowiskach liderskich i managerskich, w których mogą wykazać się umiejętnościami kierowania zespołem oraz zarządzania projektami. Motywacją dla pracowników dążących do objęcia stanowisk wyższego szczebla będzie stopniowe zwiększanie ich odpowiedzialności oraz przydzielanie zadań, dzięki którym zaprezentują swoje umiejętności. 

Atrakcyjny system wynagradzania

Motywująco na pracowników działają także pieniądze. Nie sposób ukryć, że dla wielu osób czynnikiem warunkującym ich obecność w firmie jest satysfakcja z otrzymywanego wynagrodzenia. Adekwatną odpowiedzią na te potrzeby, poza terminowym wypłacaniem stosownego wynagrodzenia, może okazać się atrakcyjny system przyznawania premii, dodatków płacowych czy pozapłacowych benefitów pracowniczych. 

Wyzwania

Pracownicy, dla których ważne jest zdobywanie wiedzy, ciągły rozwój i zdobywanie kompetencji, chętnie uczą się nowych rzeczy i wychodzą naprzeciw ambitnym wyzwaniom. Warto zapewnić im dostęp do szkoleń oraz możliwość brania udziału w wydarzeniach branżowych, na których mogliby zaprezentować się jako eksperci w swojej dziedzinie. 

Zaangażowanie

Kreatywni pracownicy chętnie dzielą się swoimi pomysłami, cenią sobie również udział w innowacyjnych projektach, dzięki którym wniosą wartość do firmy i świata zewnętrznego. Warto angażować ich w różnorodne zadania, które dadzą im możliwość wykazania się pomysłowością. 

Poznanie potrzeb pracowników jest kluczem do dopasowania odpowiednich strategii motywacyjnych dla każdego z nich indywidualnie. Identyfikację wspomnianych potrzeb może ułatwić przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników, co często zlecane jest agencjom doradztwa personalnego. Aktywne działanie na rzecz utrzymania wysokiego poziomu motywacji wśród pracowników jest wyróżnikiem organizacji, które zdobywają przewagę nad konkurencją i odnoszą sukcesy na rynku. 

Dodaj komentarz