Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Badanie satysfakcji pracowników – dlaczego jest potrzebne?

Badanie satysfakcji pracowników – dlaczego jest potrzebne?

Badanie satysfakcji pracowników zyskuje coraz większą popularność. Czy rzeczywiście jest to niezbędne narzędzie? Jakie korzyści wynikają z jego zastosowania? 

Niezbędne zadowolenie

Eksperci nie są zgodni w kwestii zasadności przeprowadzania badań satysfakcji pracowników. Jedni są zdania, że regularne motywowanie pracowników i wpływanie na ich poziom zaangażowania mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Inni uważają, że brak zadowolenia z wykonywanej pracy jest problemem pracownika – jedynym rozwiązaniem w tym przypadku jest zmiana środowiska pracy. Po czyjej stronie leży racja? Pracodawca, który świadomie i otwarcie buduje relację z pracownikami, najczęściej szuka sposobu na sprawdzenie, czy podejmowane przez niego działania motywacyjne przynoszą oczekiwane rezultaty. Jednym z narzędzi, które służy do mierzenia efektywności tych zabiegów jest badanie satysfakcji pracowników. 

Od satysfakcji po zaangażowanie

Od zaangażowania w wykonywaną pracę do satysfakcji daleka droga. Istnieją okoliczności, w których można wykonywać obowiązki sumiennie, jednocześnie tak naprawdę nie lubiąc swojej pracy. Często dzieje się tak w przypadku osób posiadających określone cechy osobowości, takie jak pracowitość, dokładność czy lojalność. Można również czerpać zadowolenie z pracy, wykazując się przy tym niską efektywnością i niewielkim zaangażowaniem. Należy jednak pamiętać, że na ogół poczucie satysfakcji znajduje odzwierciedlenie w stopniu efektywności podejmowanych działań. Często z powodu zaniedbań w tym obszarze firma traci swoich najlepszych pracowników, a wskaźnik fluktuacji kadr nieubłaganie rośnie. 

Jak i co właściwie się bada?

Badania satysfakcji pracowników mają charakter prewencyjny. Ich skuteczność w dużej mierze uzależniona jest sposobu, w jaki badanie zostało zaprojektowane a następnie przeprowadzone. Powierzenie tego zadania profesjonalnym agencjom doradztwa personalnego zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Jak wygląda badanie i w jaki sposób jest przeprowadzane? Najczęściej polega ono na wypełnieniu prostego kwestionariusza – zadaniem pracownika jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania zamknięte (pytania mają formę zdań w 1 osobie liczby pojedynczej). Pytania dotyczą różnych aspektów pracy w firmie: wysokości wynagrodzenia, atmosfery pracy, stabilności zatrudnienia czy narażenia na stres. 

Korzyści z badania satysfakcji pracowników

Jedną z korzyści płynących z przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników jest ustalenie słabych i mocnych stron polityki firmy. Dodatkowo, udzielone w sposób anonimowy odpowiedzi pozwalają na rozpoznanie nastrojów panujących w organizacji – taka diagnoza często rzuca nowe światło na istniejące konflikty i umożliwia rozpoznanie tych, które są jeszcze w zalążku. Dla pracownika uczestnictwo w badaniu może być czynnikiem motywacyjnym – dawać poczucie realnego wpływu na sytuację w firmie oraz bycia branym pod uwagę. Ważne, by po przeprowadzeniu badania kadra managerska zajęła się wprowadzaniem potrzebnych zmian.

Realne działanie

Działania, które wdrażane są w firmie w wyniku analizy informacji otrzymanych w badaniu, muszą być jasne i konkretne. Powinny także stanowić odpowiedź na zgłoszone przez pracowników zastrzeżenia. Przykładowo, jeśli uczestnicy badania nie najlepiej ocenili atmosferę w firmie, rozwiązaniem mogłoby być zapewnienie odpowiednich szkoleń kadrze menedżerskiej lub zorganizowanie wyjazdów integracyjnych. 

Badanie satysfakcji pracowników jako narzędzie budowania relacji między pracownikami a kadrą zarządzającą może przełożyć się na poprawę sytuacji w firmie oraz zwiększenie zaangażowania personelu. W długofalowej perspektywie podejmowanie wspomnianych działań może przynieść korzyści, które bezpośrednio przyczynią się do sukcesu organizacji. 

Dodaj komentarz