Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nowoczesne metody zarządzania pracownikami

Nowoczesne metody zarządzania pracownikami

Wraz z początkiem XXI wieku rynek pracy uległ znaczącej zmianie. Z jednej strony mamy rynek pracownika, a z drugiej zmieniły się metody i narzędzia z jakich korzystają rekruterzy. Najważniejsze z punktu widzenia tych ostatnich jest prawidłowe oszacowanie potencjału i kompetencji potencjalnych pracowników oraz sprawne i efektywne zarządzanie już istniejącymi kadrami.

Model kompetencyjny

Aby rozpocząć rozważania o nowoczesnych narzędziach HR-owca, należy skupić się na podstawach. Absolutnie podstawowym narzędziem specjalisty HR jest model kompetencyjny, nazywany też czasem systemem kompetencji. Pozwala on na konsekwentne i skuteczne powiązanie ze sobą wszystkich procesów związanych z zarządzaniem kadrami w organizacji. Jest to zasadniczo uporządkowanie najważniejszych zadań i obowiązków oraz uprawnień kluczowych dla danego stanowiska.

Narzędzie to doskonale sprawdza się w ocenie kompetencji, pozwala na łatwe profilowanie, ułatwia rekrutację i pozwala na zwiększanie efektywności działów HR. Tak opracowany model kompetencji sprawdzi się również w procesie onboardingu, czyli podczas adaptacji nowych pracowników. W trakcie adaptacji pracownik będzie mógł od razu poznać oczekiwania, kryteria i zasady przyszłej oceny, a także kulturę organizacji. Model będzie też przydatny przy planowaniu awansów, podwyżek, systemów wynagrodzeń, etc.

Audyt personalny

Równie istotnym podstawowym narzędziem nowoczesnego działu HR jest ocena kompetencji i potencjału rozwoju pracowników. W tym celu stosuje się audyt personalny, który pozwala na ocenę potencjału zawodowego w kontekście potrzeb firmy. Dokonuje się go grupowo lub indywidualnie w miarę potrzeb. Najczęściej ma to miejsce przy większych planowanych zmianach w firmie, redukcji etatów, fuzji, czy reorganizacji. 

Badanie satsysfakcji

Niemniej ważnym narzędziem w arsenale działów personalnych jest badanie satysfakcji pracowników. Wiedza na ten temat pozwala na sprawdzenie panującego w organizacji morale, ale także daje informacje o obszarach wymagających poprawy i rozwoju. To proste narzędzie pozwala optymalizować procesy i usprawniać działanie przedsiębiorstwa oraz lepiej zarządzać pracownikami.

W dobie rynku pracownika dobre zarządzanie kadrami jest kluczem do sukcesu. Dynamiczne reagowanie na zmiany, poprawa rentowności oraz zwiększanie przewagi konkurencyjnej leży teraz również w kompetencjach działów HR.

Dodaj komentarz