Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Audyt personalny – identyfikacja mocnych i słabych stron pracowników

Audyt personalny – identyfikacja mocnych i słabych stron pracowników

Współczesne organizacje zdają sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem sukcesu są ludzie. Efektywność, innowacyjność i konkurencyjność firmy są zawsze ściśle związane z kompetencjami i umiejętnościami pracowników. Dlatego też coraz więcej organizacji decyduje się na przeprowadzanie takiego procesu jak audyt personalny. Jego zadaniem jest pomoc w identyfikacji mocnych i słabych stron naszych ludzi.

Audyt personalny to proces analizy oraz oceny umiejętności, kompetencji, doświadczenia i potencjału pracowników. Jest to więc szczegółowa diagnoza zasobów ludzkich. Pozwala ona zrozumieć mocne strony każdego pracownika oraz obszary, które wymagają rozwoju. Audyt personalny przeprowadzamy wewnątrz organizacji przez specjalistów HR lub za pomocą zewnętrznych konsultantów. Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat składu zespołu oraz identyfikacja potencjalnych obszarów, w których działania rozwojowe przyniosą największe korzyści.

Umożliwia on dogłębną analizę i identyfikację mocnych stron pracowników. Przy pomocy audytu personalnego można precyzyjnie określić, w czym dana osoba jest najlepsza i jakie zadania są dla niej najodpowiedniejsze. Dzięki temu możemy skierować pracowników na stanowiska, które wykorzystają maksymalnie ich potencjał. To z kolei pozytywnie wpłynie na wydajność i zadowolenie z pracy, a także zmniejszy zjawisko jakim jest fluktuacja kadr.

Równie istotnym aspektem audytu personalnego jest identyfikacja słabych punktów naszych ludzi. Ich poznanie pozwala skoncentrować wysiłki na dalszy rozwój pracowników i zapełnienie luk kompetencyjnych w zespole. Poprzez udzielanie wsparcia i kształcenie, organizacja może pomóc swoim ludziom w pokonywaniu trudności. Istotne jest, by ta analiza miała ciąg dalszy. Jest to bowiem cenna wiedza, którą można wykorzystać w strategii rozwoju kadry i zaplanowaniu procesu jakim jest rekrutacja pracowników. To umożliwi organizacji opracowanie planów rozwojowych, szkoleń i programów mentorskich. Wszystko to ma pozwolić pracownikom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Jako firmie zależy nam bowiem, by nasi ludzie byli zmotywowani, zaangażowani i lojalni. Czy to działanie przynosi pożądany skutek, możemy sprawdzić podczas badania satysfakcji pracowników.

Dodaj komentarz