Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak odpowiednio zarządzać ryzykiem?

Jak odpowiednio zarządzać ryzykiem?

zarządzanie ryzykiemZarządzanie ryzykiem jest nieodłączną częścią dobrze funkcjonującego biznesu. Właściwie każde przedsięwzięcie, jakie podejmuje menedżer, obarczone jest ryzykiem porażki.

Kompetenta i świadoma osoba zamiast jednak uciekać przed ryzykiem, stara się stawić mu czoła. Umiejętne zarządzanie ryzykiem może przynieść firmie wiele korzyści i znacząco poprawić efektywność jej działania.

Właściwa ocena

O tym, że zarządzanie ryzykiem jest potrzebne, wie prawdopodobnie większość przedsiębiorców. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jak przełożyć to na rzeczywistość. Niewłaściwe wyobrażenie na temat radzenia sobie z ryzykiem w firmie prowadzi do występowania błędów lub zachowań, których można by było uniknąć. Kluczowa w tym wypadku jest właściwa ocena ryzyka. Jeśli bowiem uznamy, iż jest ono wyższe niż w rzeczywistości, narazimy firmę na niepotrzebną biurokrację. Jeżeli nie docenimy natomiast istniejącego zagrożenia, możemy poważnie zaszkodzić przedsiębiorstwu. Jak więc zachować złoty środek i zarządzać ryzykiem w sposób optymalny?

Atmosfera współpracy

Niezwykle istotnym czynnikiem jest zachowanie właściwej atmosfery w firmie. Pracownicy muszą stanowić zespół i być nastawieni na utrzymywanie partnerskich relacji. Zdrowe i dobrze działające przedsiębiorstwo tworzone jest bowiem od podstaw – a jeśli pracownicy boją się przyznać do błędu lub obwiniają za niepowodzenia innych, firma z pewnością na tym ucierpi. Rolą menedżerów jest nieustanne motywowanie zespołu do pracy i pokonywania własnych barier. Jeśli pracownik będzie zaangażowany w to co robi, a co ważniejsze – będzie to lubił, zmniejszy się prawdopodobieństwo nielojalnych zachowań z jego strony.

Korzyści z zarządzania ryzykiem

Menedżerowie, zajmujący się zarządzaniem ryzykiem, powinni także uświadomić sobie, jak może ono przynieść korzyści. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ustalając normę ISO 31000, wskazała kilka benefitów, jakie wiążą się z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem. Należy do nich m.in. zwiększone prawdopodobieństwo realizacji celów, wzrost zaufania interesariuszy do firmy, proaktywne zarządzanie czy wzrost operacyjnej wydajności i efektywności i ograniczenie potencjalnych strat. Jeśli pojęcia te wydają się nieco mgliste, a w firmie nie dbano wcześniej o ocenę ryzyka, warto zwrócić uwagę na jej rzeczywistą kondycję. Jakie kwoty straciliśmy np. z powodu niewypłacalności odbiorców, kosztów reklamacji, odsetek karnych, nadużyć pracowników czy dodatkowych projektów? Z pewnością mogłyby one być niższe. Nawet, jeśli w firmie nie było do tej pory żadnych problemów, nie oznacza to, że ryzyko można bagatelizować. Odpowiednio zarządzając ryzykiem możemy oszczędzić mnóstwo firmowych środków oraz utrzymać przedsiębiorstwo w dobrej kondycji.

Systematyczność

Podejmując zarządzanie ryzykiem nie można zapomnieć, iż powinien to być proces trwały. Bardzo istotna jest tutaj systematyczność i regularność czynności. Jeśli firma narażona jest na szczególne zagrożenie, monitorowanie ryzyka powinno być prowadzone przez cały czas. Prowadząc przedsiębiorstwo, trzeba nauczyć się także patrzenia na organizację w szerszej perspektywie niż “tu i teraz”. Procesy zachodzące w firmie musimy bowiem zaplanować w taki sposób, by nie wywołały szkody w przyszłości.

Dodaj komentarz