Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nowe podejście do lojalności pracowników

Nowe podejście do lojalności pracowników

Marzeniem każdego pracodawcy są oddani, kompetentni i ambitni pracownicy. Tymczasem w sytuacji rynku pracownika i zmian pokoleniowych jest to marzenie trudne do zrealizowania. Wiele branż dotyka problem braku kadr, zbyt dużego współczynnika fluktuacji pracowników i skrócenia stażu ich pracy. To wszystko sprawia, że firmy nie dość, że muszą natrudzić się ze znalezieniem nowych pracowników, to jeszcze muszą aktywnie zabiegać o utrzymanie dotychczasowych.

Garść danych

Jak zatem wygląda lojalność polskich pracowników, czy w ogóle wysoki staż jest tożsamy z tą cechą? Otóż według badań Eurostatu Polacy zmieniają pracę średnio co 12 lat. Średni czas pracy wynosi około 5 lat – ale bardzo wiele zależy od branży, wieku pracowników i wielkości firmy.

Specjaliści z krakowskiej firmy manaHR ustalili, że długość stażu zależy m.in. od zajmowanego stanowiska. W produkcji najdłużej pracują liderzy i robotnicy, a najkrócej młodsi specjaliści. Generalnie młodsi i początkujący robotnicy to grupy z największym wskaźnikiem fluktuacji.

W branży SSC/BPO, która jest też relatywnie młoda (w Polsce to czas od wejścia do UE), również mamy do czynienia z krótkimi stażami. Zdecydowany rekord w najkrótszym czasie pracy dla jednego pracodawcy należy do branży IT – stąd programistów przyjęło się nazywać “skoczkami”. Z kolei najdłuższym stażem mogą pochwalić się pracownicy produkcji, którzy tym samym uważani są za najbardziej lojalnych.

Millenialsi to samo zło?

Poważne zmiany jakie miały miejsce w ostatnich latach mają związek z wejściem na rynek pracy nowego pokolenia pracowników – tzw. Millenialsów lub pokolenia Y. Często są postrzegani jako osoby roszczeniowe, niedouczone i nielojalne. Uważa się wręcz, że są przyczyną panującego od kilku lat rynku pracownika. Tymczasem są to opinie mocno krzywdzące. O ile, faktycznie zmieniają pracę częściej, niż ich “rodzice”, to należy pamiętać, że są oni dopiero na starcie swojej zawodowej kariery i po prostu korzystają z szansy jaką oferuje rynek. 

Lojalność relacją dwustronną

Doszło też oczywiście do zmiany mentalności, bo pogląd, że najlepiej w jednej firmie przepracować do emerytury jest już archaizmem. Stare podejście niekoniecznie wiązało się jednak z lojalnością – po prostu starsze pokolenia nie miały takiego wyboru i tylu możliwości. Dlatego postrzeganie lojalności rodem z zamierzchłej epoki pokutuje jeszcze u niektórych pracodawców, którzy tego typu “oddania” wymagają od nowych pokoleń. Niestety to prowadzi tylko do zwiększenia rotacji i problemów z rekrutacją pracowników.

Warto zatem przedefiniować pojęcie lojalności i zacząć ją traktować jako relację dwustronną między pracodawcą i pracownikiem

Dodaj komentarz