Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Przejmować pracowników trzeba z głową

Przejmować pracowników trzeba z głową

W dobie rynku pracownika współzawodnictwo pomiędzy firmami przyjmuje czasem ryzykowne formy. Zarządzający nimi posuwają się czasem do działań z pogranicza prawa, a zbyt duża desperacja w pozyskaniu kluczowych pracowników może nosić znamiona przejęcia na mocy art. 23[1]KP i skutkować niepożądanymi konsekwencjami prawnymi.

Zazwyczaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy przy realizowaniu zamówień publicznych pracownicy jednego wykonawcy stają się pracownikami kolejnego. Dzieje się tak, kiedy zakłady pracy korzystające z usług wykonawców lub agencji rekrutacyjnej przejmują pracowników do własnych struktur. Zazwyczaj ma to miejsce na drodze porozumienia stron lub innej umowy pomiędzy firmami. 

Mimo to wrogie przejęcie jest całkiem realne i zdarza się wcale nierzadko. Firmy, które dopuszczają się takiego procederu albo decydują się na to nieświadome konsekwencji prawnych, albo znają je doskonale i podejmują ryzyko biznesowe. W wypadku takiej sytuacji zadośćuczynienia mogą domagać się byli pracodawcy, ale też “przejęci” pracownicy.

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i wszystko zależy od intencjonalności działań szczególnie w zakresie przekazania lub połączenia. Warte uwagi jest to, że znaczenie w ocenie przejęcia może mieć to, czy pracownicy “dobrowolnie” złożyli wypowiedzenia, a pracodawca wyraził na to zgodę. Podobnie jest z konsultacjami ze związkami i ich aprobatą dla przekazania lub połączenia. W wypadku jej braku, również istnieją podstawy do określenia sytuacji jako wrogiego przejęcia. 

Warto wspomnieć, że sytuacja przejęcia pracowników może być też ryzykowna dla strony aktywnej. Mianowcie za wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunku pracy zarówno nowy, jak i stary pracodawca odpowiadają solidarnie. Problemy związane z absencją pracowniczą – urlopy, zwolnienia lekarskie, procesy sądowe przejmowane są razem z pracownikami. Dotyczy to też kwestii zobowiązań i egzekucji podatkowych oraz związanych ze składkami ZUS. 

Dlatego tak ważne jest świadome i długofalowe zarządzanie zasobami ludzkimi i pełna wiedza na temat obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

Dodaj komentarz