Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Z czego wynikają problemy polskich przedsiębiorstw?

Jednym z największych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców jest deficyt rąk do pracy i rosnący wskaźnik fluktuacji kadr. Sen z powiek managerów spędzają też braki kompetencyjne, oraz mała inicjatywa zarządzających niższego szczebla.

Braki kadrowe zgłasza aż 66% badanych, a problemy z wysokimi żądaniami płacowymi ma prawie 62% firm. Do tego dochodzi też sezonowość niektórych modeli biznesowych, czyli spadek popytu na dane produkty i usługi (40%).

Gros problemów związanych z rekrutacją pracowników i niedostatkiem kadr wynika również z braku strategii i planowania oraz niekonsekwencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, że w firmie nie ma dedykowanego działu HR, a jedynie dział płac i kadr w jednym. Trudno wtedy oczekiwać, że ktoś wpadnie na pomysł stworzenia spójnej strategii zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). 

W zdecydowanej większości firm (ponad 80%) nie było też stworzonych opisów stanowisk i brakowało listy obowiązków. Jeśli już coś było opracowane, to w praktyce okazywało się fikcją. Analogicznie badanie wykazało braki w profilach kompetencji, ścieżkach kariery i ewaluacji.

Polskie firmy nie posiadają też opracowanej strategii całego biznesu (90%), a zaledwie jedna na dziesięć firm planuje w niej działania HR. Często dochodzi do sytuacji, że agencje rekrutacyjne dostarczają sporej liczby kandydatów, a pracodawca nie potrafi tego wykorzystać.

Dlatego można śmiało powiedzieć, że brak wdrożonej strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w średniej perspektywie przyczynia się do braku pracowników lub niskiego poziomu ich kompetencji i zaangażowania.

Sprawni managerowie mogą poradzić sobie z tą sytuacją w dość prosty sposób. Jednym z użytecznych narzędzi jest TWI (Training Within Industry). Narzędzie to pozwala rozwijać umiejętności przełożonych niższego szczebla (kierownicy, liderzy, brygadziści), poprawiać relacje w zespołach oraz zwiększać efektywność realizacji zadań.

Dodaj komentarz