Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Przyjazna atmosfera w pracy liczy się bardziej niż płaca

Przyjazna atmosfera w pracy liczy się bardziej niż płaca

Atmosfera w pracy i elastyczne formy zatrudnienia są najbardziej doceniane przez współczesnych pracowników – tak wynika z badania „Trendy w rekrutacji 2015”. Wysokie wynagrodzenie nie należy już do najważniejszych potrzeb zatrudnionych.

„Trendy w rekrutacji 2015” to coroczne badanie prowadzone przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Systemów Informacyjnych (CHRIS) przy Uniwersytecie w Bambergu we współpracy z portalem pracy Monster.com. Ankietowani mieli odpowiedzieć m.in. na pytanie, co sprawiłoby, że podjęliby decyzję o zmianie miejsca pracy. Wyniki są zaskakujące, zwłaszcza jeśli porównamy je z potrzebami zatrudnionych, które deklarowali dziesięć lat temu. Badanie przeprowadzono w 2014 roku.

Warunki pracy ważniejsze od wynagrodzenia

Śmiało można mówić o odwróceniu piramidy potrzeb pracowników w stosunku do sytuacji w 2004 roku. Obecnie olbrzymia większość badanych – bo aż 94,3 proc. – uznało, że najważniejszym czynnikiem, który sprawiłby, że zmieniliby pracę jest atmosfera w pracy. Dziesięć lat temu na taki warunek wskazywał co drugi pracownik. Niewiele mniej osób wybrało elastyczne godziny pracy – tak odpowiedziało 85,9 proc. ankietowanych. Kolejne równie często wymieniane czynniki dotyczyły rozwoju pracowników. Dla 84,5 proc. respondentów do najważniejszych powodów do zmiany pracy należy zagwarantowana możliwość kształcenia zawodowego, a dla 83,7 proc. możliwość dalszej nauki i wymiany wiedzy. Na liście potrzeb współczesnych pracowników znalazł się jeszcze punkt dotyczący równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Jest to ważne dla 67,9 proc. ankietowanych.

Kiedy pracownicy wymieniali kwestie finansowe? Wynagrodzenie zostało wymienione jako ostatni czynnik brany pod uwagę przy zmianie miejsca pracy. To duża zmiana w porównaniu do 2004 roku, kiedy to odpowiednio wysokie zarobki znalazły się na drugim miejscu (64 proc. odpowiedzi) zaraz po określonym zakresie obowiązków (68 proc.)

Co zrobić, aby stać się atrakcyjnym pracodawcą

Fakt, że wynagrodzenie nie jest brane pod uwagę na równi z innymi czynnikami, nie oznacza, że wysoka wypłata jest zupełnie ignorowana. Wyniki wskazują na ustabilizowanie gospodarki i płac na rynku pracy. Co potwierdzaj ą także wskazania rządu dotyczące PKB. W związku z tym pracownicy o często wyspecjalizowanych kwalifikacjach, czyli najbardziej cenieni na rynku mogą liczyć na podobne płace w swojej branży. Wynagrodzenia w swojej firmie i konkurencji mogą porównywać stosując raporty płacowe. W związku z tym podwyżka pensji nawet o kilkaset złotych jest dla nich mniej atrakcyjna niż dodatki pozapłacowe oferowane w innej organizacji. Przed pracodawcami stają nowe wyzwania, w jaki sposób przyciągnąć nowych wartościowych pracowników i utrzymać dotychczasowych zatrudnionych. Im bogatsza oferta ciekawych środków motywacyjnych, benefitów i dodatków do wynagrodzenia, tym większa konkurencyjność firmy na rynku.

Jednak przede wszystkim liczy się rozpoznanie potrzeb pracowników, co jak widać zmienia się z czasem. Atmosfery w pracy sprzyjającej efektywnym wykonywaniu służbowych obowiązków nie da się zapewnić jedną decyzją prezesa. Potrzeba do tego odpowiednich działań oraz budowania marki zaufanego pracodawcy.

Dodaj komentarz