Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak wspierać rozwój pracowników?

Jak wspierać rozwój pracowników?

Jednym z naszych ważniejszych celów jako pracodawcy powinno być zapewnienie możliwości rozwoju zatrudnionym u nas osobom. Przyczynia się to do ich zadowolenia z pracy (co potwierdzić może badanie satysfakcji pracowników) i zwiększa motywację. W tym artykule przedstawimy więc kilka sposobów, jak można wspierać rozwój pracowników.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest opracowanie planu rozwoju dla każdego zatrudnionego. Plan powinien zawierać cele rozwoju, metody oceny postępów i ścieżkę kariery. Stworzenie takiego planu z wyprzedzeniem umożliwia ludziom rozwijanie umiejętności, których potrzebują, aby awansować.

Metody, które wskażemy w planie, mogą być różnorakie. Pierwszą z nich, którą chcemy dziś opisać, są szkolenia. Stanowią one skuteczny sposób na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy. Specjaliści doradztwa personalnego radzą, by inwestować w te wydarzenia. Dzięki nim pracownicy mogą poszerzać swoje kompetencje. Idealnie będzie oprzeć ich dobór o model kompetencyjny obowiązujący na danym stanowisku. Mogą to być szkolenia na przykład w zakresie technologicznym, zarządzania projektami, kreatywności i innowacyjności.

Co dalej?

Kolejnymi na naszej liście są mentoring i coaching. Są to procesy, które umożliwiają rozwój pracowników pod okiem doświadczonych liderów. Mentorzy i coachowie pomagają swoim podopiecznym rozwijać się poprzez regularne spotkania, wsparcie, feedback i motywowanie.

Konwencjonalne metody to jednak nie koniec. Wiedzę można też zdobywać w praktyce. Dlatego chcemy zachęcić do wprowadzenia rotacji stanowisk. Umożliwia to pracownikom poznanie różnych aspektów firmy i zrozumienie, jak działa organizacja jako całość. Może to pomóc w rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak pracy w zespole, kreatywność i elastyczność.

Niezwykle istotny jest też regularny feedback. Powinien być konstruktywny i oparty na obserwacji konkretnych zachowań. Pozwoli to zatrudnionym u nas osobom na identyfikację swoich mocnych i słabych stron. Ludzie, którzy otrzymują regularny feedback, czują się docenieni i zmotywowani do poprawy swojej pracy, dzięki czemu fluktuacja pracowników będzie utrzymywać się na niskim poziomie.

Dodaj komentarz