Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zdrowy rozwój zawodowy

Zdrowy rozwój zawodowy

Rozwój pracowników w przedsiębiorstwie ogranicza się często do delegowania na szkolenia z zarządzania managerów. Kursy to ważny element procesu rozwojowego podwładnych, ale właściwie to jeden z ostatnich. Wcześniej nalezy podjąć szereg działań, aby umiejętnie dopasować ścieżki rozwoju pracowników do ich kompetencji i bieżących potrzeb – w tym także strategii biznesowej firmy. Jak wyglądają nowoczesne metody rozwoju pracowników?

Przede wszystkim badania

Żeby w ogóle zaplanować rozwój pracownika trzeba go poznać. Istnieją metody oceny kompetencji pracownika, takie jak: Assessment Center lub Development Center, które zwykle wykorzystuje się podczas rekrutacji pracowników, jednak i w tym wypadku mogą być pomocne. Na tego typu działania postawiła grupa Danone, w której wyjątkowo dba się o rozwój zatrudnionych na każdym szczeblu. Głównym narzędziem w tej firmie jest powtarzający się cykl badań i oceny pracowniczej trwający przez cały rok. Składa się na niego coroczne badanie satysfakcji pracowników oraz ustalanie Indywidualnych Planów Rozwoju. W firmie ilość szkoleń, na które wysyłani są pracownicy wzrasta z roku na rok. Dla porównania w 2006 roku liczba godzin szkoleniowych dla szeregowych pracowników wynosiła 27 709, natomiast cztery lata później aż 49 075.

Rozwój sterowany osobiście

W zupełnie innej branży, czyli w bankowości również stawia się na badanie poziomu kompetencji pracowników. W ING Banku Śląskim podstawowym źródłem informacji na temat pracowników jest system oceny rocznej. W firmie wykorzystuje się nowoczesne metody HR takie jak Development Centre czy Ocenę 360. Innowacyjnym rozwiązaniem jest tu na przykład zastosowanie Nawigatora Rozwoju. Jest to program dedykowany dla pracowników każdego szczebla, który polega na zaplanowaniu ścieżki rozwoju indywidualnie przez samego pracownika. Na program składa się wiele pomocnych narzędzi w zaplanowaniu rozwoju. Są to m.in. aplikacje przedstawiającej ścieżki rozwoju dla stanowisk występujących w banku, cykle warsztatów, szkoleń e-learningowych, poradników, a także doradztwa HR.

Duże przedsiębiorstwa, zatrudniające kilkuset pracowników muszą wykorzystywać innowacyjne metody rozwoju pracowników, by utrzymać konkurencyjność na rynku. Dobrze wyszkolony pracownik to sukces przedsiębiorstwa. Wystarczy do tego poznać swoich podwładnych, co wcale nie jest niemożliwe do zrobienia.