Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Poszukiwanie skarbów

Poszukiwanie skarbów

Assessment Center i Development Center to dziś niezwykle popularne metody diagnozy zawodowej, które pozwalają pracodawcy ocenić, który z kandydatów do pracy lub pracowników przejawia wyjątkowe talenty w danej dziedzinie. Korzystanie z metod sprawdzonych i wykorzystywanych z sukcesem przez firmy na całym świecie to dziś największe wsparcie w poszukiwaniu talentów oraz kreowaniu dla nich odpowiednich warunków do rozwoju.

Pracownicy są dla wielu firm ich najważniejszym zasobem – są i być powinny. Osoby, które mają wpływ na realizację planów i działań przedsiębiorstwa są bezcenne i właśnie dlatego należy im się możliwie największe wsparcie ze strony pracodawcy. Niezależnie od tego w jaki sposób definiuje on to, czym jest talent. Może to być wszakże zarówno kompetencja, której nie posiada nikt inny w firmie, czy może umiejętność powszechna, jednak na poziomie nieosiągalnym dla przeciętnych osób. Utalentowanym należy więc umożliwić dalsze doskonalenie się – zwykle bowiem tego właśnie chcą i oczekują w swojej pracy.

Zanim jednak możliwe będzie stworzenie klimatu do rozwoju i inwestowanie w konkretnego pracownika, niezbędna jest identyfikacja jego talentów. I tu jak nic innego przydają się metody typu AC/DC (Assessment Center/ Development Center), dzięki którym możliwe jest obserwowanie pracownika w działaniu. Pozwala to często ocenić, czy pracownik nie tylko ma odpowiedni potencjał intelektualny, ale także zdolności miękkie takie jak choćby zdolność do podejmowania trafnych decyzji – także tych ryzykownych, umiejętność myślenia kreatywnego i nietypowych, oryginalnych skojarzeń, szybkie reagowanie – przede wszystkim w sytuacji kryzysowej, czy otwartość na wieloznaczność, będące ważnym składnikiem myślenia innowacyjnego.

Co takiego dają metody AC/DC? Przede wszystkim pozwalają zbadać potencjał danej osoby – już na etapie rekrutacji – a następnie zapanować i dostosować do jej potrzeb ścieżkę rozwoju i kariery. Informacje na temat talentów, mocnych, ale także tych słabszych stron stają się bowiem bazą do stworzenia programu dla talentów. Sukces jaki metody te odniosły związany jest przede wszystkim z trafnością prognozowania tego, czy kandydat faktycznie jest odpowiednią osobą na dane stanowisko.

Aby jednak metody AC/DC miały sens niezbędne jest aby przeprowadzali je specjaliści – doświadczeni asesorzy, którzy wyciągną trafne i rzetelne wnioski z odpowiedzi pracowników czy kandydatów. Współpracując ściśle z działami HR, są oni w stanie dokładnie określić istotne dla danej pracy zadania, a następnie przetestować je wśród potencjalnych pracowników.

Tylko tak niepozorną, matową bryłkę kryształu będzie można zamienić w diament warto swojej ceny. Talenty może i są rzadkie, ale nie na tyle, aby poszukiwanie ich było misją niemożliwą do realizacji.

Dodaj komentarz