Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rozwój pracownika szyty na miarę

Rozwój pracownika szyty na miarę

W dobie intensywnych zmian na rynku pracy i wiążących się z nimi trudnościami w pozyskaniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry, coraz częściej motywem do zmiany pracy są możliwości rozwoju oferowane przez nowego pracodawcę. W ostatnim czasie w związku z odpływem pracowników do firm, które oferowały wyższe zarobki, wielu pracodawców podniosło pensje podstawowe, co jednocześnie, w wielu przypadkach, zniwelowało różnice w płacach pomiędzy firmami.

Warto jednak pamiętać, że finansowy składnik wynagrodzenia to nie wszystko. Dla pracowników coraz bardziej liczą się pozafinansowe czynniki, jak na przykład oferowane szkolenia czy zwrot kosztów za studia. W tym miejscu należy również podkreślić, że czynniki pozafinansowe uważane jeszcze parę lat temu za silne motywatory zwiększające atrakcyjność oferowanego stanowiska pracy, takie jak np.: samochód służbowy, laptop czy telefon komórkowy uważane są obecnie za narzędzie pracy, a nie czynnik wpływający na zwiększenie zaangażowania pracowników w powierzone im obowiązki.

Większość osób stawia w obecnej chwili na własny rozwój, możliwość poszerzania wiedzy, nabycie nowych umiejętności nie tylko merytorycznych, ale również tzw. kompetencji „miękkich” takich jak komunikacja, organizacja czasu, zarządzanie personelem. Podczas spotkań z kandydatami zainteresowanymi zmianą pracy, motywem ich działania okazuje się być właśnie brak powyższych możliwości w obecnym miejscu pracy. Zanim, zatem staniemy przed koniecznością poszukiwania nowego pracownika na stanowisko „zwolnione” przez jego poprzednika, sfrustrowanego brakiem szkoleń czy możliwości rozwoju, warto zadbać o właściwe, czyli dopasowane do indywidualnych potrzeb, działania rozwojowe naszych pracowników.

W tym miejscu pojawia się pytanie, a jaki sposób dobierać szkolenia tak by przyniosły one jak najwięcej obopólnych korzyści, zarówno dla samego pracownika, ale również dla firmy. Narzędziem do tego pomocnym, które wskaże nam i pozwoli zaplanować, jakie kompetencje dana osoba powinna rozwijać i udoskonalać jest Development Center (DC).

Źródło: Adviosory Group TEST Human Reosurces

Dodaj komentarz