Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Powstaje nowy system oceny pracownika online

Powstaje nowy system oceny pracownika online

Ocenianie pracowników stało się podstawowym elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Co więcej, jest to także czynnik polityki motywacyjnej i pozwala na diagnozę, jak pracownik się rozwija. Właśnie trwają prace nad stworzeniem nowego systemu oceny pracowniczej na Uniwersytecie Śląskim. Model, który zostanie opracowany ma być także wygodnym narzędziem dla kierowników wszystkich szczebli.

Opracowanie nowoczesnego, praktycznego i elastycznego narzędzia pozwoli kadrze zarządzającej dowiedzieć się więcej na temat oczekiwań i wymagań podwładnych, wdrożenia planów motywacyjnych, a także na docenienie najskuteczniejszych pracowników.

Nowy system oceny pracowników oparty jest na koncepcji oceny kompetencji. Obok elementów takich jak staże, studia, kursy pod uwagę brane będę umiejętności pracowników, które zostaną podzielone na cztery obszary: osobiste, społeczne, zawodowe i menedżerskie. Te pierwsze dotyczyć będą własnego podejścia do pracy, punktualności, zaangażowania. Społeczne to te związane z relacjami z innymi ludźmi, współpracą w zespole, komunikatywnością. Z kolei kompetencje zawodowe to umiejętności i zachowania, które są wymagane w odniesieniu do realizacji pewnych zadań. Ostatnie to umiejętności menedżerskie, które będą brane pod uwagę w przypadku oceny kierowników.

Nowy system oceny będzie dział przy pomocy internetowej aplikacji, pobierającej wszystkie niezbędne do oceny dane. Odpowiednio wcześniej zostanie podany termin i wszyscy zainteresowani będą musieli wypełnić formularze internetowe.

One comment

Dodaj komentarz