Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Okresowa ocena – remanent wśród pracowników

Okresowa ocena – remanent wśród pracowników

Kończący się rok jest dla większości firm okazją do podsumowania działalności, rozliczania z wykonanych zadań, osiągniętych celów, sukcesów, ale i porażek. Właśnie wybrzmiewa ostatni dzwonek na sporządzenie oceny pracowniczej.

Ocena okresowa pracowników jest dobrą praktyką w każdym przedsiębiorstwie. Przynosi wiele korzyści pracodawcy, jak i podwładnym: poprawia w firmie komunikację, daje pracownikom wiedzę na temat ich działalności i efektów, pozwala menedżerom sprawdzić, kto zasługuje na wyróżnienie, a komu potrzebne jest wsparcie (szkolenie, zmiana stanowiska itp.). Pracownicy zaś mogą w ten sposób dowiedzieć się, co poszło nie tak i co trzeba poprawić, by następnym razem osiągnąć sukces. Warunek jest jeden: ocena pracownicza powinna być przeprowadzona profesjonalnie. Co to oznacza?

Szanujmy się nawzajem

Dlaczego pracownicy czują się źle na rozmowach ewaluacyjnych i obawiają się systemu ocen? Jednym z powodów może być brak szacunku ze strony kadry menedżerskiej i specjalistów ds. personalnych. Jeśli osoba przeprowadzająca ocenę wchodzi w rolę surowego nauczyciela lub bezwzględnego kontrolera, który punktuje tylko słabe strony pracownika, to nie ma nic dziwnego, że podwładni niechętnie przystępują do tej procedury. Rozmowę oceniającą czy podsumowującą działalność danego pracownika należy prowadzić w partnerskiej atmosferze. Warto aby oceniany również miał szansę wypowiedzieć się lub wytłumaczyć. Może okazać się, że my sami dowiemy się czegoś ważnego o błędach w zarządzaniu.

Ocena, i co dalej?

Dobrze przeprowadzona ocena okresowa nie kończy się na samej ocenie. To dopiero początek, a zdobyte informacje powinny być dalej wykorzystane do innych celów. Gdy uczeń dostanie dwóję z klasówki bez możliwości poprawy, to znaczy, że nie będzie miał danej wiedzy czy umiejętności, a przecież w edukacji chodzi o to, aby czegoś się nauczył. Podobnie w firmie, gdy zauważymy, że pracownik nie jest wydajny lub źle wykonuje zadania, to nie można go pozostawić ze słabym wynikiem oceny okresowej. Po pierwsze, konieczny jest feedback, czyli poinformowanie pracowników o ich wynikach, by mieli świadomość, jak im idzie w pracy. Następnie należy ustalić plan naprawczy (w przypadku gorszych ocen) lub system awansów i podwyżek wynagrodzeń (w przypadku dobrych pracowników). Warto pamiętać zarówno o tych słabych pracowników, jak i liderów, by nie spadło ich zaangażowanie w kolejnym roku.

Dodaj komentarz