Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Firma u lekarza, czyli wartościowanie stanowisk pracy, cz. 1.

Firma u lekarza, czyli wartościowanie stanowisk pracy, cz. 1.

Przedsiębiorstwo jest jak organizm. Nawet, jeśli nic mu nie dolega warto przeprowadzać kontrolne badania, które mogą ujawnić pewne niedociągnięcia. Wartościowanie stanowisk pracy służy postawieniu diagnozy, który układ zawodzi, a który sprzyja zdrowiu firmy.

Kogo lub co się bada?

Wartościowanie stanowisk pracy nie jest tym samym, co ocena pracownika. Warto na początku zwrócić na to uwagę, gdyż są to często pojęcia traktowane synonimicznie. Przede wszystkim różnią się one przedmiotem oceny. Poprzez określanie wartości stanowiska pracy rozumie się analizę danego stanowiska pod względem celu jego istnienia oraz przydatności dla przedsiębiorstwa. Ocena jakości pracy wchodzi w skład wartościowania, lecz także nie równa się ocenie pracowniczej. W przypadku ewaluacji konkretnego zatrudnionego analizuje się indywidualne cechy pracownika i jego wkład w funkcjonowanie firmy. Podczas procesu wartościowanie stanowisk pracy bada się kolejne organy, a nie pojedyncze komórki.

Otwórz buzię i powiedz o… jak opis

Podstawą wartościowania jest opis stanowiska pracy, który dostarcza informacji na temat specyfikacji danego stanowiska, jego miejsca w strukturze przedsiębiorstwa, celowości powołania go i utrzymywania. Nie dotyczy natomiast wyników pracy zatrudnionego na badanej posadzie. Opis stanowiska może być zweryfikowany po przeprowadzeniu procesu wartościowania, co da nam rzeczywiste argumenty do podejmowania dalszych działań.

Po co się badać?

służy podobnym celom, co ocena pracownicza, ale z pewnym zastrzeżeniem. Na początek wymieńmy je w następującej kolejności:

  • stworzenie lub restrukturyzacja systemu wynagrodzeń,
  • planowanie podwyżek,
  • rekrutacja i selekcja pracowników,
  • strategia szkoleniowa

oraz

  • wyodrębnienie zakresu obowiązków, zadań i odpowiedzialności za procesy biznesowe,
  • wskazanie miejsca danego stanowiska w strukturze firmy,
  • ocena przydatności miejsca pracy i sensowności jego utrzymywania.

Jak widać wartościowanie stanowisk pracy posiada zdecydowanie szerszy, globalny zakres, dotyczy bowiem całej organizacji, a nie tylko pojedynczych zatrudnionych. Aby wartościowanie miało sens, należy brać pod uwagę wszystkie stanowiska. Tylko w ten sposób zespół wartościujący jest w stanie stworzyć opis organizacji, który da podstawę do przedsięwzięcia dalszych kroków, w tym m.in. ewaluacji pracowników.

Dodaj komentarz