Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Pracownik przy tablicy

Pracownik przy tablicy

System oceny pracowniczej jest narzędziem potrzebnym w każdym przedsiębiorstwie. Ocena pracowników polega na zdefiniowaniu stopnia ich rozwoju, kompetencji oraz przydatności do konkretnej pracy. Metoda ta jest wartościowaniem postaw pracownika, cech osobowych, zachowania oraz poziomu zadań zleconych do wykonania. Gromadzenie wszystkich tych informacji na bieżąco, pozwala stworzyć i aktualizować profil osobowy każdego pracownika.

Rozwój przede wszystkim

Ocena pracowników powinna być regularnie dokonywana w każdej firmie, która pragnie dbać o swój rozwój. Z punktu widzenia pracodawcy, umożliwia ona bowiem staranną selekcję kadry, co poprawi funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Z kolei podwładni, którzy dobrze wykonują swoje obowiązki, mają szanse wybić się wyżej, otrzymać lepsze wynagrodzenie oraz zwiększyć swój poziom motywacji. Dla tych natomiast, którym praca na konkretnym stanowisku wychodzi nieco gorzej, informacja zwrotna z oceny może być motywacją do poprawy lub do zmiany pracy na inną. Czasami bowiem dopiero po jakimś czasie okazuje się, dla kogo dany zawód był stworzony, a dla kogo jednak nie. System oceny pracowniczej może być więc pojmowany jako narzędzie wspomagające rozwój zawodowy.

Wydajność = zadowolenie

Firma i jej kadra korzystają z oceny pracowniczej także na takiej płaszczyźnie, jak produkcyjno-ekonomiczna, gdzie dokonuje się określenia wydajności pracy oraz podejmuje się działania, zmierzające do jej ewentualnej poprawy. Wymiar społeczny natomiast wpływa na kształtowanie się samooceny pracowników oraz wspomaga utożsamianie się z organizacją. Usługa oceny pracowników jest zazwyczaj wykonywana na zlecenie przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne.

Dodaj komentarz