Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Kasa i opieka – to motywuje managerów

Kasa i opieka – to motywuje managerów

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego było najczęściej wymienianą przez managerów motywacją do pracy. Co poza finansami pozytywnie stymuluje przedstawicieli kadry zarządzającej do działania?

W badaniu „Motywacje menedżerów 2016” zrealizowanym przez Legg Mason zapytano managerów o ich motywacje. Okazało się, że jako pierwszy czynnik motywujący do pracy najczęściej wymieniano finanse. Aż 76 proc. respondentów wskazało na zasadnicze wynagrodzenie. Nie mniej istotne dla managerów są premie, bonusy oraz dodatki pozapłacowe i inne świadczenia. Atrakcyjne zarobki to jednak nie wszystko, by zatrzymać w firmie najlepszych liderów. Co jeszcze motywuje managerów do działania?

Benefity pozapłacowe

Oprócz kwestii systemów wynagradzania ważnym czynnikiem były także benefity pozapłacowe. W tej grupie potrzeb najbardziej na zadowolenie z pracy wpływa opieka medyczna, na którą postawiło 78 proc. managerów. Dla 74 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej równie ważny jest samochód służbowy. 66 proc. respondentów postawiło na rozwój pracowników – dla nich ważna jest możliwość odbycia szkolenia, a dla połowy badanych zwrot kosztów z udziału w zajęciach.

Na poziom satysfakcji z pracy managerów wpływa możliwość rozwoju zawodowego

Managerowie myślą także o swoich emeryturach. Dla 70 proc. pracownicze programy emerytalne są motywującym benefitem pozapłacowym. Jednakże tylko 28 proc. badanych interesuje się nimi bardziej, a tylko jedna piąta spośród badanych firm oferuje takie rozwiązanie.

Motywator i demotywator

Poza wynagrodzeniami i benefitami managerowie stawiają także na inne czynniki. Na poziom satysfakcji z pracy wpływa możliwość rozwoju zawodowego, atmosfera panująca w miejscu pracy i relacje z przełożonymi, a także komfortowe stanowisko pracy i równowaga między życiem prywatnym i służbowym. Z kolei spadek motywacji powodują trudne relacje z szefostwem i naruszanie przez firmę prawa. Niesympatyczny przełożony i niemoralna działalność firmy są powodami, dla których managerowie pożegnaliby się z przedsiębiorstwem.

Dodaj komentarz