Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nowe trendy w zarządzaniu: monotasking i brainwriting

Nowe trendy w zarządzaniu: monotasking i brainwriting

Jeszcze niedawno triumfy w zarządzaniu święciły wielozadaniowość i burze mózgów. Nowe odkrycia naukowe mogą jednak sprawić, że obie metody zarządzania pójdą do lamusa. Okazuje się bowiem, że skuteczniejsze od nich są monotasking i tzw. brainwriting.

Monotasking to zupełne odwrócenie dotychczasowych trendów. W ostatnich latach wśród specjalistów od zarządzania pokutowało przekonanie, że multitasking, wykonywanie jednocześnie różnych zadań pobudza pracowników do kreatywności i zwiększa ich produktywność. Psychologowie wskazują jednak, że w ten sposób efektywnie pracować może jedynie garstka ludzi. U większości wielozadaniowość ma podobny wpływ na mózg jak nieprzespana noc. Ponadto zwrócono uwagę, że negatywnie na pracowników oddziałują różnego rodzaju spotkania, które niepotrzebnie pochłaniają ich czas. Dlatego też coraz popularniejszy jest monotasking – pozwolenie podwładnym na całkowitym skupieniu się na jednym zadaniu i stworzenie środowiska pracy korzystnie wpływającego na poziom koncentracji.

Pod ostrzałem znalazły się również bardzo popularne burze mózgów. Psychologowie zwrócili bowiem uwagę, że tego typu praca w grupie wcale nie promuje kreatywności. Część członków zespołu zamiast wymyślać swoje rozwiązania problemów, skupia się na analizie propozycji kolegów. Negatywnie na wyniki burzy mózgów wpływa również konformizm, który nakazuje nam nie wychodzenie przed szereg. Niezwykle ważną rolę – o czym często się zapomina – odgrywa tu osoba prowadząca spotkanie.

Aby zminimalizować wpływ negatywnych elementów burz mózgu, specjaliści proponują wprowadzenie szeregu modyfikacji. Przede wszystkim polegają one na łączeniu pracy indywidualnej z zespołową, tak by zmaksymalizować korzyści płynące z obu. Uczestnikom grupy problem przedstawia się jeszcze przed spotkaniem, tak aby mieli czas przemyśleć go i spisać swoje propozycje ich rozwiązania. Dopiero później wszystkie sugestie są wspólnie dyskutowane. Unika się wówczas sytuacji, w której część uczestników spotkania jedynie przytakuje innym i zmusza wszystkich do kreatywnego myślenia. Metodę tę nazwano brainwritingiem.

Dodaj komentarz