Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Studia MBA – profil kandydata

Studia MBA – profil kandydata

Studia MBA cieszą się w Polsce dużą popularnością, choć często uważane są za prestiżowe. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że osoby ubiegające się o przyjęcie na tego rodzaju studia odznaczają się na ogół cechami, które wyróżniają ich wśród innych studentów oraz wiedzą popartą praktyką.

Na studia MBA nie może aplikować każdy – wynika to z kryterium rekrutacyjnego, z którego jasno wynika, że przyjęte mogą być jedynie osoby, które ukończyły przynajmniej licencjat i posiadają odpowiednio długie, udokumentowane doświadczenie zawodowe. To z kolei oznacza, że kandydaci mają pewne wspólne cechy odróżniające ich od osób wybierających inną ścieżkę kariery.

Cechy kandydata na studia MBA

Wykształcony i doświadczony – to dwie zalety, które posiada każdy kandydat na studia MBA. Po pierwsze, wynika to oczywiście z wymogów formalnych; aplikować mogą jedynie osoby, które posiadają już wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjackie), a także doświadczenie zawodowe. Na ogół są to zatem osoby pracowite, niezwykle ambitne (już od początku studiów łączyły naukę z pracą), często bardzo przedsiębiorcze. Specyfika studiów MBA pozwala na rozwinięcie i wzmocnienie tych cech, a także przygotowanie słuchaczy do pracy na najbardziej odpowiedzialnych i wymagających stanowiskach biznesowych.

Warto zaznaczyć, że na studiach MBA odnajdą się także osoby poszukujące nowych rozwiązań, odważne, a przede wszystkim – gotowe na godziny ciężkiej pracy, by osiągnąć sukces. To także najczęściej osoby szukające sposobów na zdobycie awansu czy przedsiębiorcy, którzy chcą lepiej poznać zasady rządzące rynkiem. Wszyscy, którzy nie są w stanie poświęcić dużej ilości czasu na dokształcanie się i zdobywanie nowych umiejętności, powinni pomyśleć o innym kierunku studiów.

Co zyskuje absolwent studiów MBA?

Przede wszystkim wiedzę. Studia w dużej mierze mają charakter warsztatowy, co oznacza, że nauka w znacznym stopniu polega na rozwiązywaniu zadań i analizowaniu case studies, a także omawianiu bieżącej sytuacji gospodarczej. To jednak nie jedyne korzyści – warto pamiętać, że słuchacze poznają na studiach MBA osoby, z którymi mogą w przyszłości nawiązać kontakty biznesowe. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której zakładają oni wspólne firmy lub razem podejmują się nowych projektów. Zaletą jest także kontakt z wykładowcami-praktykami; z racji tego, że na co dzień pracują w branży biznesowej, doskonale wiedzą, co powinni przekazać swym słuchaczom.

Ze względu na specyfikę studiów warto dokładnie zastanowić się nad wyborem uczelni, która ma w swej ofercie program MBA. Najlepiej jeśli jest to szkoła z długimi tradycjami biznesowymi lub finansowymi; przykładem takiego ośrodka może być Wyższa Szkoła Bankowa (z ofertą uczelni można zapoznać się na stronie studiamba.wsb.pl).

Dodaj komentarz