Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak zachęcić do pracy? O motywowaniu pracowników słów kilka

Jak zachęcić do pracy? O motywowaniu pracowników słów kilka

Niejeden menadżer głowi się nad tym, w jaki sposób skutecznie motywować swoich pracowników do bardziej wydajnej pracy. Co czynić, aby utrzymać w zespole wysoki poziom zaangażowania? Czy sama gratyfikacja finansowa w tej kwestii w zupełności wystarcza?

O motywowaniu pracowników słów parę

Warto pamiętać, że skutecznej motywacji zdecydowanie bliżej do procesu rozciągniętego w czasie aniżeli do pojedynczego gestu w postaci pochwały czy jednorazowej gratyfikacji finansowej.

Nad procesem motywacji pracowników czuwa menadżer. To jego zasadnicza rola. Bywa jednak, że on sam potrzebuje niezbędnego wsparcia. Dlatego też, warto dostarczyć mu narzędzi do codziennej pracy w postaci profesjonalnych szkoleń.

10 wskazówek, jak motywować pracowników:

 • dostrzeganie sukcesów i porażek pracownika – podwładny jest wówczas przekonany, że jego wysiłek ma sens;
 • wspieranie jego działań – liczy się pewność, że pracownik nie ma trudności z wykonaniem zadania; w razie pojawienia się problemów z realizacją danego celu, należy okazać pracownikowi wsparcie;
 • pochwała – wyrażenie zadowolenia z efektów działań pracownika i osiągnięcia zamierzonego celu jest bardzo ważne i wpływa pozytywnie na samoocenę podwładnego;
 • przyjazna atmosfera – jest bardzo ważnym czynnikiem; warto doceniać czyjeś zaangażowanie w wykonanie zadania;
  powierzaj coraz bardziej skomplikowane czynności – postawa ta stanowi oznakę zaufania do pracownika i jego kompetencji;
 • pozostawienie większej decyzyjności – w ten sposób, menadżer pozwala pracownikowi na zaprezentowanie swoich umiejętności, dając mu poczucie odpowiedzialności za firmę.

Dwa rodzaje motywacji:

 1. finansowa – oparta na polityce wynagrodzeń; może wiązać się z wypłatą pensji, otrzymaniem podwyżki, premii rocznych i uznaniowych. Dla wielu pracowników są najlepszym rodzajem motywacji do dalszych starań;
 2. pozafinansowa – zalicza się do nich pochwałę ustną przy kliencie, współpracownikach czy dyrektorze firmy, wszelkiego typu dyplomy uznania czy wreszcie awans. W polskich warunkach, motywowanie pozafinansowe wciąż nie jest tak powszechnie stosowane, jak ma to miejsce u naszych zachodnich sąsiadów. Mimo to, warto mieć świadomość, że istnieją tego typu możliwości wynagradzania pracowników.

Do bonusów pozapłacowych można zaliczyć:

 • szkolenia – ściśle związane z wykonywaną pracą, kosztowne specjalistyczne kursy dające odpowiednie kwalifikacje; tego typu inwestycja w pracownika pokazuje, że jest on potrzebny i stanowi nieodłączną część większej całości;
 • elastyczne formy zatrudnienia – umożliwienie wykonywania pracownikowi pracy częściowo zdalnie stanowi przekonanie o jego solidności i kompetencjach; jest też krokiem do ułatwienia podwładnemu pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym; sprawdza się szczególnie w przypadku świeżo upieczonej matki czy ojca samotnie wychowującego dzieci;
 • prywatną opiekę medyczną dla pracownika i członków jego rodziny – po części, tego typu formy gratyfikacji są powoli wdrażane przez rodzimych pracodawców;
 • możliwość wykupu akcji i obligacji firmy – pozwala na większe zaangażowanie i motywację pracowników, których codzienne wysiłki będą przekładać się na realne korzyści;
 • karnety do klubów sportowych – na siłownię, basen czy fitness.

Rodzaje motywacji pracownika:

 • wewnętrzna – człowiek sam dąży do zaspokojenia własnych potrzeb, dlatego też podejmuje wysiłek ukierunkowany na dany cel; na tego typu motywację składają się osobiste pragnienia, interesy i chęć samorealizacji;
 • zewnętrzna – pracownik podejmuje i kontynuuje działania ze względu na konsekwencje, z jakimi może się spotkać.

Wyodrębnić można dwa typy motywacji pracowników z uwagi na wysyłany im bodziec emocjonalny:

 • pozytywna – kształtuje się ją poprzez tworzenie ścieżek kariery dla pracowników, przejrzyste droga awansu zawodowego, a także zachęty do podjęcia wzmożonej aktywności;
 • negatywna – metoda zwana „zastraszaniem”; polega na próbie zmotywowania pracownika do większej wydajności poprzez snucie negatywnych scenariuszy, takich jak utrata pracy czy obniżenie pensji.

Motywowanie pracowników. Zalety płynące z tego typu szkoleń:

 • poprawa komunikacji pomiędzy menadżerem a pozostałymi pracownikami – lepsze porozumienie przekłada się na efektywniejsze działania, a także na ograniczenie ryzyka konfliktów wewnątrz zespołu;
 • wzrost wydajności;
 • lepsze wykorzystanie czasu pracy;
 • większa integracja wśród pracowników – przeszkolony menadżer jest w stanie wytworzyć w zespole przyjazną atmosferę, opartą na współpracy i pozytywnym dążeniu do wspólnego celu;
 • w perspektywie długofalowej – dobra współpraca na linii menadżer – pracownik przejawia się w dostarczaniu lepszej jakości usług, a tym samym prowadzi do wzrostu liczby pozyskanych klientów, czyli do większych zysków firmy.

Interesującą propozycją skierowaną dla menadżerów może być szkolenie „Nowoczesne motywowanie pracowników” organizowane przez EY Academy of Business. Kurs dostarcza praktycznych umiejętności, które pozwolą na utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników. W programie szkolenia znalazły się zagadnienia takie jak teoria przywództwa, perspektywa własna czy ćwiczenie „na przekonywanie”.

Oprócz tego, uczestnicy dowiedzą się, czym w swej istocie jest motywacja. Poznają motywatory o różnym charakterze i skuteczności oddziaływania, począwszy od tych natury pieniężnej, a na motywatorach pozafinansowych skończywszy.

Nie zabraknie również najważniejszych teorii motywacji, których znajomość jest niezwykle cenna w pracy z ludźmi.

Zdobytą na szkoleniu wiedzę uczestnicy nauczą się wykorzystywać w praktyce za sprawą ćwiczeń, takich jak „Motywowanie trudnych pracowników” czy „Symulacje rozmów motywujących”. Na koniec, dowiedzą się, jak ważna w procesie motywacji jest siła płynąca z pracy zespołowej.

Więcej informacji na temat szkolenia dla pracowników można uzyskać, odwiedzając stronę internetową http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/nowoczesne-motywowanie-pracownikow,117/.
Efektywna praca menadżerów, polegająca na podejmowaniu działań aktywizujących podwładnych daje wymierne efekty w postaci usatysfakcjonowanych pracowników. Z kolei, ich pozytywne nastawienie i zapał do pracy stanowią ważny krok na drodze do uzyskania zadowolenia wśród klientów.

Dodaj komentarz