Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Menedżer idzie się uczyć. Kto jest klientem firm szkoleniowych?

Menedżer idzie się uczyć. Kto jest klientem firm szkoleniowych?

Z badania portalu NF.pl przeprowadzonego w ramach akcji „Rozwijaj się albo giń” wynika, że najczęściej w szkoleniach biorą udział przedstawiciele kadry kierowniczej. Jak wygląda rynek szkoleniowy okiem firm prowadzących zajęcia dla pracowników i przedsiębiorców?

Ciągłe podnoszenie swoich kompetencji jest bardzo istotne, jeśli wciąż chce się pozostać aktywnym i konkurencyjnym na rynku pracy. Polskie firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że wysyłając pracowników na szkolenia dbają o własne interesy, bo wykwalifikowana kadra, to lepsza jakość usług, ale także budują markę dobrego pracodawcy. Do tej pory szkolenia były raczej domena dużych przedsiębiorstw. Co zmieniło się na rynku szkoleniowym? O to, jak wygląda typowy klient zapytano przedstawicieli firm szkoleniowych.

Kadra się szkoli

Najliczniejszą grupą uczestników szkoleń są managerowie i liderzy zespołów. Kadra kierownicza to 63 proc. spośród biorących udział w szkoleniach. Pozostałe 37 proc. to pracownicy niższego szczebla. W zdecydowanej większości na zajęcia pracownicy są wysyłani przez pracodawców – to aż 80 proc. klientów firm szkoleniowych. Co piąty pracownik bierze udział w szkoleniu indywidualnie. Ten wynik szczególnie pokazuje, jak dużą rolę w podnoszeniu kompetencji odgrywa firma. Zazwyczaj osoby prywatne nie dysponowałyby odpowiednim budżetem, nie mogłyby wziąć urlopu na szkolenie wyjazdowe lub nie wiedziałyby, gdzie się udać po wiedzę.

Szkoła tylko dla dużych

Niestety wciąż gros firm wysyłających pracowników na kursy i szkolenia, to duże przedsiębiorstwa. Tylko jedna czwarta klientów firm szkoleniowych działa w sektorze MSP, pozostałe 75 proc. to więksi gracze. Autorzy ankiety podkreślają, że liczba małych i średnich firm stawiających na rozwój pracowników stopniowo wzrasta.

Zmieniają się również potrzeby i wymagania firm. Większą popularnością cieszą się krótkie, jednodniowe szkolenia czy warsztaty, w których pracownicy mogą zdobyć wiedzę podczas intensywnych zajęć.

Dodaj komentarz