Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Postaw na inteligentny biznes, czyli zarządzanie wiedzą

Postaw na inteligentny biznes, czyli zarządzanie wiedzą

Co zrobić, żeby firma była bardziej innowacyjna i dynamicznie się rozwijała? Jak sprawić, by pracownicy byli lepiej przygotowani do swoich obowiązków? Jak wykorzystać ich potencjał? Sprawdź, co daje zarządzanie wiedzą!

Każda organizacja to zbiór ludzi obdarzonych różnymi umiejętnościami, czyli różnymi poziomami wiedzy. Wykorzystanie tego potencjału ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy i wpływa na sukces gospodarczy. Zarządzanie wiedzą to także wyzwanie dla menedżera.

Organizacja oparta na wiedzy

We współczesnym świecie dostęp do informacji jest niezmiernie ważny, ponieważ pozwala podejmować właściwe decyzje, przewidywać, co się wydarzy i reagować w odpowiednim czasie tak, aby uniknąć zagrożeń i wykorzystywać szanse. Nie bez znaczenia jest także dynamika zmian i tempo rozwoju. Widać to zwłaszcza na przykładzie rozwoju technologii czy zmian demograficznych i stylu życia. Organizacja, która potrafi dostosować się do sytuacji i wprowadzać innowacyjne rozwiązania ma większe szanse powodzenia, czyli po prostu większe przychody. Organizacja oparta na wiedzy to takie przedsiębiorstwo, w którym ma się świadomość wiedzy, wykorzystuje się informacje, ale także zarządza się zasobami wiedzy oraz stawia na ciągły rozwój i uczenie się.

Rola menedżera w zarządzaniu wiedzą

Do kadry zarządzającej należy dbanie o kilka aspektów w budowaniu organizacji opartej na wiedzy. Po pierwsze, to kształtowanie standardów przechowywania i archiwizowania wiedzy, w taki sposób by była ona szeroko dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Po drugie, liczy się wymiana wiedzy w firmie. Chodzi o to, aby pracownicy na wzajem korzystali ze swoich zasobów wiedzy, dzielili się informacjami i uczyli się od siebie. W praktyce polega to np. na tworzeniu zespołów składających się z nowych pracowników i tych z dużym doświadczeniem i stażem. Po trzecie, rozwój pracowników. Bez ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy trudno mówić o zarządzaniu wiedzą. Ważne są odpowiednie szkolenia, kursy, zajęcia online, webinaria, a nawet organizowanie lub udział w konferencjach i sesjach merytorycznych. Po czwarte, konieczne jest motywowanie podwładnych do zgłębiania wiedzy, tworzenie atmosfery innowacyjności, dialogu i otwartości na kreatywne pomysły.

W ten sposób należy zacząć wprowadzać zarządzanie wiedzą. To powinno przełożyć się na lepszą jakość produktów i usług, szerszą ofertę, a w konsekwencji większą liczbę klientów i wzrost przychodów.

Dodaj komentarz